Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Φίλτρα Ερευνητικών Εργαστηρίων Πλήθος: 119
Ερευνητικό ίδρυμα
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Επιστημονικά πεδία έρευνας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Μηχανική - Αυτοματισμός
Eργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Γενικές Υπηρεσίες
Molecular Entomology / Pesticide Lab
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Ultrafast Laser Micro and Nano Processing Laboratory
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Μεταφορές - Logistics
Αναπαραγωγή & Φυσιολογία Ψαριών
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Βιολογία Στρες & Γήρανσης
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Βιολογίας Φυτών
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Βιοφυσικής Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία, Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας
Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον
Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης
Τμήμα Γεωπληροφορικής στη Διαχείρηση Περιβάλλοντος - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Γονιδιακή Ρύθμιση Ανοσοποιητικού Συστήματος
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Διατροφής Ιχθύων
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Δομής της Ύλης και Φυσικής Laser
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής
Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Ελεγχος Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εντομολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων
Τμήμα Ποιότητας Τροφίμων και Χημείας Φυσικών Προϊόντων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Περιβάλλοντος, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI (CARV)
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Εργαστήριο Βιοανάλυσης και Βιοτεχνολογίας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ)
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Βιολογικές Επιστήμες, Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με τη Βοήθεια Η/Y (CAM)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Ενέργεια, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών & Γενωμικών Πόρων (ΕΒΦ)
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Δασολογία, και Αλιεία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών & Φυτοπροστασίας (ΕΒΕΦ)
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Εργαστήριο Βιοϋλικών στην Εμβιομηχανική
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική Μηχανική, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Γενικές Υπηρεσίες, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Ελαιοκομίας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Εργαστήριο Ελαιοκομίας και Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία, Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εργαστήριο Εντομολογίας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Εργαστήριο Εξευγενισμού και τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες, Τουριστικές Υπηρεσίες
Εργαστήριο Εσπεριδοειδών
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Μηχανική - Αυτοματισμός
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Μηχανική - Αυτοματισμός
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Υλικών, Φυσική, Χημεία, Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ρυθμιστών στροφών κινητήρων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα
Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βασική Ιατρική , Κλινική Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
Εργαστήριο Κυτταρικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Εργαστήριο Λαχανοκομίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Υγεία - Ευεξία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Υγείας, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Κτηνιατρική, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες
Εργαστήριο Μοριακής Εντομολογίας
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Εργαστήριο Μυκητολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Εργαστήριο Νευρογενετικής και Γήρανσης
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας
Εργαστήριο Νηματωδολογίας
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Περιφέρειας Κρήτης - Demo
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Μαθηματικά, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Βιολογικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία
Εργαστήριο Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Εργαστήριο Στατιστικής Μάθησης
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Άλλες Φυσικές Επιστήμες , Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Εργαστήριο Στροβιλομηχανών & Ρευστοδυναμικής
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Εργαστήριο Συνθετικών Βιοϋλικών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Νανοτεχνολογία, Χημεία
Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον
Εργαστήριο Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία, Δασολογία, και Αλιεία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Χημεία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών, Κατασκευές - Αρχιτεκτονική, Τουριστικές Υπηρεσίες
Εργαστήριο Υποβρύχιων Ακουστικών Μετρήσεων
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Υλικών, Βιοϊατρική Μηχανική, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εργαστήριο Φυσικής Ακουστικής και Οπτοακουστικής
Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική, Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Υλικών, Μηχανική Περιβάλλοντος, Νανοτεχνολογία, Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Ενέργεια - Περιβάλλον, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εργαστήριο Φύτρωσης Σπερμάτων
Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Γεωπονία, Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Γενικές Υπηρεσίες
Εργαστήριο Χημείας Προηγμένων Υλικών
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Βιοϊατρική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Βιολογικές Επιστήμες, Δασολογία, και Αλιεία
Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, ΜΜΕ και Επικοινωνίες, Ιστορία & Αρχαιολογία, Γλώσσες & Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία, Τέχνες, Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Εργαστήριο υδρομετεωρολογίας
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Εργστήριο Τηελπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Ερευνητική Ομάδα Βιομηχανικών και Ψηφιακών Καινοτομιών (Ερευνητική Ομάδα)
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Ερευνητικό εργαστήριο νεφρολογίας
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Εφαρμογές Φωτονικής στην Αγροδιατροφή και το Περιβάλλον
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανική Περιβάλλοντος
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ
Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ - Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Φυσική
Ιολογίας Φυτών
Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Ερευνητικά πεδία
Γεωπονία, Γεωργική Bιοτεχνολογία
Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Κέντρο Μελετών της Ποιότητας Αέρα και της Κλιματικής Αλλαγής
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού, Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Υγεία - Βιοτεχνολογία - Ιατρική
Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών & Φωτονικής / Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Μηχανική Υλικών, Νανοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Ηλεκτρονικά - Εξαρτήματα, Χημεία - Τεχνολογία Υλικών
Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμώτητα
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Μεταφραστικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βασική Ιατρική , Κλινική Ιατρική, Επιστήμες Υγείας, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Μονάδα Επιστημονικής Κατάδυσης
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες
Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας
Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ-ΠΚ) - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Μάρκετινγκ & Διαφήμιση
Οικολογία και Διαχείριση Παράκτιων ΟΙκοσυστημάτων
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Ομάδα Διάφανων Αγώγιμων Οξειδίων και Διατάξεων
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Ερευνητικά πεδία
Νανοτεχνολογία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον
Ομάδα Κυματικής Διάδοσης - Υποβρύχια Ακουστική
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Μαθηματικά, Φυσική, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Ερευνητικά πεδία
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Σύνθεση και Μελέτη Λειτουργικών Μορίων μέσω MCR Χημείας
Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
Τεχνολογίες Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης
Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Ψυχολογία, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία, Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Αγροδιατροφή, Μηχανική - Αυτοματισμός, Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ)
ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΙΘΑΒΒΥΚ ΕΛΚΕΘΕ
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ , Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής , Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή, Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Υδατικής Χημείας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ερευνητικά πεδία
Χημεία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή
Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Περιβάλλοντος, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Γεωπονία
Τομείς Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Ενέργεια - Περιβάλλον, Αγροδιατροφή
Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών - Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Γαλάζια Ανάπτυξη
Ερευνητικά πεδία
Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος , Βιολογικές Επιστήμες, Δασολογία, και Αλιεία
Υποτροπικών Φυτών και Ιστοκαλλιέργειας
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά) - Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ