Μητρώο Ερευνητικών Εργαστηρίων Περιφέρειας Κρήτης

Βιολογία Στρες & Γήρανσης
Τμήμα Βιολογίας - Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC)
Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο χρησιμοποιεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την διερεύνηση της γήρανσης σε επίπεδο οργανισμών και των μοριακών μηχανισμών που την διέπουν με τη χρήση του οργανισμού-μοντέλου C. elegans. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε 3 άξονες: α) στη μελέτη των Ενεργών Ριζών Οξυγόνου (Reactive Oxygen Species) ως προσαρμοστικά σήματα για τη βελτίωση της ομοιόστασης, της αντοχής στο στρες και της μακροζωίας και της επίδρασης περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων στην υγεία και την επιβίωση του οργανισμού, β) στην ταυτοποίηση στοχαστικών αναπτυξιακών μεταβολικών παραγόντων που επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής και γ) στη μελέτη των επιπτώσεων της γήρανσης και των παθολογιών που σχετίζονται με αυτήν στη νευρική λειτουργία καθώς και στον εντοπισμό ενώσεων που καθυστερούν ή αναστρέφουν την εξαρτώμενη από την ηλικία μείωση της λειτουργικότητας του νευρικού συστήματος.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Ερευνητικά πεδία
Βιολογικές Επιστήμες, Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Διάθεση εξοπλισμού προς τον ιδιωτικό τομέα
Δυνατότητα χρήσης εξοπλισμού από τρίτους: ναι
Βασικός εξοπλισμός μοριακής βιολογίας, υποστήριξη πειραμάτων (συμπεριφορικών και βιοαπεικόνισης) με τεχνολογία μικρορευστονικής