Συνεργαζόμενοι Φορείς

ΦορέαςWebsite
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ETEΠ-Κ)
Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)
Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο (A.I.M.-H.Q. OIL)
Bizrupt
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.)