Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας

Η καινοτομία είναι απαραίτητη για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της. Η καινοτομία διαμορφώνει τις αγορές, μετασχηματίζει τις οικονομίες, ενθαρρύνει ριζικές αλλαγές στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της διττής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο κύμα καινοτομίας: η καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, η οποία έχει τις ρίζες της στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική αιχμής, συχνά συνδυάζοντας την πρόοδο στους τομείς της φυσικής, της βιολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μετασχηματιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Οι καινοτομίες στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας που αναδύονται από έναν αυξανόμενο κύκλο καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στην ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την καινοτομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η εξέλιξη αυτή μπορεί με τη σειρά της να μετασχηματίσει το επιχειρηματικό τοπίο της ΕΕ και τις συνδεδεμένες αγορές και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πιεστικότερων κοινωνικών προκλήσεων, μεταξύ άλλων με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ευρώπη έχει μακρά και υπερήφανη ιστορία στην καινοτομία και είναι σε εξαιρετική θέση για να ηγηθεί αυτού του κύματος καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Τι είναι το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας;

Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου 2022, στοχεύει να τοποθετήσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων. Θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις και να τις φέρει στην αγορά. Η Ευρώπη θέλει να είναι το μέρος όπου τα καλύτερα ταλέντα συνεργάζονται χέρι-χέρι με τις καλύτερες εταιρείες και όπου η βαθιά τεχνολογική καινοτομία ευδοκιμεί και δημιουργεί πρωτοποριακές καινοτόμες λύσεις σε όλη την ήπειρο που θα εμπνεύσουν τον κόσμο.

A new European Innovation Agenda to spearhead the new innovation wave

Το Νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας θα:

  • βελτιώσει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και επεκτεινόμενες τεχνολογικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, κινητοποιώντας αναξιοποίητες πηγές ιδιωτικού κεφαλαίου και απλοποιώντας τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο
  • βελτιώσει το πλαίσιο συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου των κανονισμών, για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων νέων προϊόντων και διαδικασιών. Επιτρέποντας στους καινοτόμους να πειραματιστούν με νέες ιδέες μέσω ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων με σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • βοηθήσει στη δημιουργία «περιφερειακών κέντρων καινοτομίας» που θα ενισχύσουν την καινοτομία στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας και θα συνδέσουν καλύτερα τους φορείς καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, για την αντιμετώπιση του χάσματος καινοτομίας.
  • προσελκύσει και θα διατηρήσει ταλέντα στην Ευρώπη, για παράδειγμα, εκπαιδεύοντας 1 εκατομμύριο ταλαντούχους ανθρώπους στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, αυξάνοντας την υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες, στηρίζοντας τους νέους επιχειρηματίες και καινοτομώντας με δικαιώματα προαίρεσης.
  •  βελτιώσει το πλαίσιο χάραξης πολιτικής για την καινοτομία μέσω σαφέστερης ορολογίας, δεικτών και συνόλων δεδομένων, καθώς και υποστήριξης πολιτικής στα κράτη μέλη

Αρχεία:

A new European Innovation Agenda to spearhead the new innovation wave (Factsheet) A New European Innovation Agenda

Περισσότερες πληροφορίες εδω