Αίτημα Αναζήτησης Συνεργασιών

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης συνεργασιών

  • Το αίτημά σας θα εξεταστεί από την ομάδα του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την εύρεση δυνητικών συνεργασιών και θα σας ενημερώσει σχετικά
  • Τα αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών δεν δημοσιεύονται με την υποβολή και χωρίς τη ρητή συγκετάθεσή σας, η οποία θα σας ζητηθεί σε ανάλογη ενότητα της παρακάτω φόρμας
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωσή σας από στελέχη της υπηρεσίας μας.

Υποβολή Αιτήματος Αναζήτησης Συνεργασίας

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία της Επιχείρησής σας ή του Φορέα σας

Σύντομη περιγραφή του φορέα σας και του αντικειμένου δραστηριότητας - προϊόντων.
Η Επιχείριση ή ο Φορέας σας, είναι μέλος του σχετικού μητρώου του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης;

Στοιχεία Αιτήματος και Αντικειμένου Συνεργασίας

Περιγράψτε το αντικείμενο για το οποίο αναζητάτε συνεργασία
Λίγα λόγια για το αντικείμενο συνεργασίας που αναζητάτε

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Αιτήματος

Δημοσιοποίηση στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις
News