Αίτημα Αναζήτησης Συνεργασιών

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης συνεργασιών

  • Το αίτημά σας θα εξεταστεί από την ομάδα του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την εύρεση δυνητικών συνεργασιών και θα σας ενημερώσει σχετικά
  • Τα αιτήματα αναζήτησης συνεργασιών δεν δημοσιεύονται με την υποβολή και χωρίς τη ρητή συγκετάθεσή σας, η οποία θα σας ζητηθεί σε ανάλογη ενότητα της παρακάτω φόρμας
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωσή σας από στελέχη της υπηρεσίας μας.

Υποβολή Αιτήματος Αναζήτησης Συνεργασίας

Προσωπικά Στοιχεία

Στοιχεία της Επιχείρησής σας ή του Φορέα σας

Σύντομη περιγραφή του φορέα σας και του αντικειμένου δραστηριότητας - προϊόντων.

Στοιχεία Αιτήματος και Αντικειμένου Συνεργασίας

Περιγράψτε το αντικείμενο για το οποίο αναζητάτε συνεργασία
Λίγα λόγια για το αντικείμενο συνεργασίας που αναζητάτε

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Αιτήματος

Όροι και Προϋποθέσεις