Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΦορέαςWebsite
Elevate Greece - Greek startup ecosystem
"Ελλάδα 2.0" - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας – Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Οικονομικό Επιμελητήριο
Οικονομικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Οικονομικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Αναπτυξιακή Κρήτης
Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
Enterprise Europe Network – Hellas
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου
EUIPO - Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)