Τομείς Προτεραιότητας και Πεδία Εξειδίκευσης RIS3Crete

Πλήρες κείμενο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027: https://ris3.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2021/08/ana8ewrisi-ris3crete-2021-2027-web.pdf 

 

Τομείς Προτεραιότητας και Πεδία Εξειδίκευσης RIS3Crete 

Τομείς Προτεραιότητας 

Πεδία Εξειδίκευσης 

Ευφυής Τουρισμός – Πολιτισμός 

 

 • Ψηφιακή μετάβαση 
 • Data Analytics 
 • Artificial Inteligence 
 • Internet of Things 
 • Αισθητήρες και πομποί 
 • Εφαρμογές 
 • Επαυξημένη εικονική και μικτή πραγματικότητα – Πολυμέσα 
 • Gamefication 
 • Mobile Devices Wearables 
 • Radio Frequency Identification 
 • Pervasive Computing 
 • Networking capabilities 
 • Έξυπνοι αυτοματισμοί 

 

 • Πράσινη μετάβαση 
 • Τεχνολογίες επαναχρησιμοποίησης πόρων, μείωσης της παραγωγής αποβλήτων στην προοπτική επίτευξης μιας οικονομίας μηδενικών αποβλήτων 
 • Τεχνολογίες περιορισμού του περιβαλλοντικού (ενεργειακού και υδατικού) αποτυπώματος (Zero carbon buildings) 
 • Τεχνολογίες και μοντέλα παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης του παραλιακού και θαλάσσιου τουρισμού (monitoring and warning sensors) 

 

Βιώσιμη Αγροδιατροφή 

 

 • Κυκλική γεωργία 
 • Τεχνολογίες διαλογής επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των παράπλευρων αποβλήτων και των υλικών (πλαστικό) με στόχο την αποτροπή καταστροφής μέρους των χρήσιμων πρώτων υλών επιτρέποντας την ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών την κομποστοποίηση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τεχνικές δέσμευση 

 

 • Γεωργία ακρίβειας 
 • Τεχνητή νοημοσύνη (AI),  
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data) και το 
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) 

 

 • Κυτταρική γεωργία 
 • Διατήρηση των ποικιλιών, ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τεχνικές βελτίωσης των φυτών, περιορισμός των βιοχημικών λύσεων, βιολογική διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, ομικές τεχνολογίες, γενετικές τεχνολογίες, μικροβίωμα, ανάπτυξη γηγενών γενοτύπων αξιοποιήσιμων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, λειτουργικά τρόφιμα, εναλλακτικές πρωτεΐνες 

 

 • Αποτελεσματική επεξεργασία 
 • Κυκλική παραγωγή από τη μεταποίηση με την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και παραγωγής, ανάπτυξη βιοαποικοδομήσιμων επιχρισμάτων, τεχνολογίες ασφάλειας τροφίμων, ανιχνευσιμότητα, βιώσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας, νέα συστήματα διανομής 

 

Υγεία και Ευεξία  

 

 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Εφαρμογές τηλε-ιατρικής – αυτοφροντίδα 
 • Προσυμπτωματικός έλεγχος 
 • Data Analytics 
 • Βιοπληροφορική 
 • Ιατρική Ακριβείας 
 • Wearables Τηλεμετρήσεις 
 • Βιοαισθητήρες 
 • Τεχνολογικές λύσεις στήριξης άσκησης ΑΜΕΑ 
 • Σύγχρονη Διαιτητική 
 • Φαρμακευτική 
 • Εφαρμογές εικονικής εκπαίδευσης 

 

Ψηφιακές Τεχνολογίες (Οριζόντιος Τομέας) 
 

 • Διαδίκτυο των πραγμάτων 
 • Τεχνητή νοημοσύνη 
 • Μηχανική & βαθιά μάθηση 
 • Τεχνολογίες & εφαρμογές νέφους 
 • Ψηφιακή απεικόνιση-εικονική πραγματικότητα 
 • Ψηφιακή διαχείριση υποδομών-δικτύων 
 • Κυβερνοασφάλεια 

 

 

 

 

Βιώσιμη Χρήση των Πόρων (Οριζόντιος Τομέας) 
 

 • Βιώσιμες πόλεις 
 • Βιώσιμα κτίρια 
 • Συστήματα (αυτοματισμού) συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων 
 • Λύσεις Waste to energy 
 • Network optimization technologies 
 • Τεχνολογίες ανιχνευσιμότητας αποβλήτων 
 • Αισθητήρες –μετρήσεις ακριβείας υλικών και 
  τοξικών ουσιών. 
 • Smart Energy Grids και εφαρμογές διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας 

 

 • Ορθολογική διαχείριση κύκλου νερού 
 • Συστήματα και τεχνολογίες παρακολούθησης ποιότητας υδάτων 
 • Συστήματα εντοπισμού απειλών 
 • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος υποδομών- 
  συστήματα παρακολούθησης τους 
 • Έμπειρα συστήματα διοίκησης κύκλου υδάτων 
 • Γαλάζια ανάπτυξη 
 • Ιχθυοκαλλιέργειες 
 • Αξιοποίηση βιομάζας 
 • Εκμετάλλευση πόρων βυθού 
 • Προστασία ακτών 
 • Έλεγχος Ποιότητας υδάτων