Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

Φίλτρα Επιχειρήσεων Πλήθος: 322
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Νομός
100 MENTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(61.1) Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.22) Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα   (Τομέας COVID: 1)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
ACTION SYNERGY A.E
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(85.5) Άλλη εκπαίδευση  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.12) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Γαλάζια Ανάπτυξη, Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τεχνικές - Οικοδομικές
AISHA HOTEL BOUTIQUE IKE
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.52) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
AQUATIC BIOLOGICALS AE
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
BIOPIX DNA TECHNOLOGY Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
BioCos Ι.Κ.Ε
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.33) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 3)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
CODE BGP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων? δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διαφημίσεις, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες
CRETA PHYSIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
CRETA TASTE Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.39) Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(20.53) Παραγωγή αιθέριων ελαίων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)
DARKARIKA LIMITED
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
ELOUNDA SUN Α.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.20) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
ERGOBETON Ε.Π.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(23.63) Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών)
ERGOMEC P.C.
Νομός:
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
EXASCALE PERFORMANCE SYSTEMS
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
EYE-PCR B.V.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
FAIRLO TECH HUB LTD
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(74) Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Διάφορα Είδη), Ενέργεια - Νερό, Πληροφορική, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες
GROUPNOW SINGLEPERSON PC
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
IMMUNE RECOGNITION I.K.E.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.20) Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
L.S.A TRILOGY Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
LOCO ENERGIA ALLEGRA DEMO CHRBIL
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(Γ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Μηχανήματα), Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό), Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά)
MARMIL A.E.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(23.70) Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων   (Τομέας COVID: 4)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.22) Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.71) Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
NOVELTECH Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός, Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(58.29) Έκδοση άλλου λογισμικού  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
PHAISTOS NETWORKS Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(63.12) Δικτυακές πύλες   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τηλεπικοινωνίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
QCELL Ι.Κ.Ε
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες
QUANTUM BIOMETRONICS Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
ROBENSO IKE
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.51) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
SAFARI CLUB Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(79.12) Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(28.29) Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
SyNoesis Therapeutics
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.21) Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία
TOURMIE Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός, Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γνώση
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
VATSINAS MATTRESS Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.41) Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Επιπλα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.31) Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.47) Εκτροφή πουλερικών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(52.29) Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.51) Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.20) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.52) Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας - Υδραυλικά)
ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΕ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΑΚΤΗ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.02) Παραγωγή οίνου από σταφύλια   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΣΣΑΚΗ Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.13) Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.11) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό   (Τομέας COVID: 1)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής), Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Γνώση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.33) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΑΠΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΑΡΧΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.39) Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΑΣΠΕΡΣΑ Ε.Π.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.31) Επεξεργασία και συντήρηση πατατών   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(49.31) Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Χερσαίες Μεταφορές
ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΚΗ Ο.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΑΦΟΙ Κ. ΣΓΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.51) Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ο.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΑΦΟΙ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(20.41) Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(63.11) Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.30) Πολλαπλασιασμός των φυτών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(20.53) Παραγωγή αιθέριων ελαίων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά), Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά), Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(35.11) Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Ενέργεια - Νερό
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Ενέργεια - Νερό, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Σεμινάρια, Ποδόσφαιρο - Μπάσκετ
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.13) Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.07) Παραγωγή αναψυκτικών? παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.02) Παραγωγή οίνου από σταφύλια   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.02) Παραγωγή οίνου από σταφύλια   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.51) Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(79.11) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(13.20) Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα)
ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ Μ. ΑΦΟΙ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(75.00) Κτηνιατρικές δραστηριότητες  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.69) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Μηχανήματα - Εργαλεία - Λειαντικά)
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.02) Παραγωγή οίνου από σταφύλια   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.17) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(35.11) Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.12) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τεχνικές - Οικοδομικές, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(52.29) Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες Μεταφορών
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.32) Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(22.21) Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.39) Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.91) Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.91) Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Ηλιακάκη Π & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(85.20) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Ιδιωτική Εκπαίδευση
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(68.20) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ξύλο - Φελλός & Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.77) Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.13) Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(86.90) Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Ιατρικές Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.29) Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα   (Τομέας COVID: 1)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Μηχανήματα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΚΑΛΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.76) Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)
ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ Α.Β.Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.39) Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα), Τουρισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.31) Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Διάφορα Προϊόντα)
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.38) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΚΟΡΩΝΗ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.38) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΠΑΜ.& ΣΙΑ Ο.Ε
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.05) Ζυθοποιία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
ΚΡΗΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.73) Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τεχνικές - Οικοδομικές
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.72) Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων? παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΛΑΜΟ ΟΡΕΣΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.71) Αρτοποιία? παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΛΑΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.73) Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας - Υδραυλικά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΛΗΔΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Διάφορες Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.38) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΑΦΟΙ. Ο.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.89) Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.69) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Οικιακές - Επαγγελματικές Συσκευές)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.12) Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΜΑΡΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.11) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(23.70) Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.49) Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Διάφορα Είδη)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.33) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 3)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ Γ. Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(50.10) Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Θαλάσσιες Μεταφορές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(17.21) Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΜΙΧ.ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(63.12) Δικτυακές πύλες   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική, Διάφορες Υπηρεσίες
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.02) Παραγωγή οίνου από σταφύλια   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ποτά)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.69) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία, Υλικά - Κατασκευές
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΜΠΑΓΑΚΗΣ Γ. Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.38) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων   (Τομέας COVID: 4)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.73) Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Δομικά Υλικά - Προκατασκευές)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.52) Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(50.10) Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Γαλάζια Ανάπτυξη, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Θαλάσσιες Μεταφορές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(58.29) Έκδοση άλλου λογισμικού  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.07) Παραγωγή αναψυκτικών? παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Ενέργεια - Νερό
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ο.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(79.11) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Τουριστικές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(79.11) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός, Διάφορες Υπηρεσίες
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70.22) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
ΠΑΙΓΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(15.20) Κατασκευή υποδημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Υλικά - Κατασκευές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.61) Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Επαγγελματικός Εξοπλισμός)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.39) Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.35) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Διάφορα Είδη)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΠΕΤΡΑ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(22.21) Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΠΛΟΥΣΟΣ - ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.73) Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Δομικά Υλικά - Προκατασκευές)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ι.Κ.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.41) Παραγωγή ελαίων και λιπών   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(33.20) Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
ΣΕΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΣΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΣΤΑΓΑΚΗ Μ. Ι. Α.Ε.Β.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(20.52) Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών)
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(22.23) Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός)
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. Α.Ε.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τουρισμός - Πολιτισμός
ΣΤΥΛ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.21) Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΤΡΥΦΩΝ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τεχνικές - Οικοδομικές
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(62.01) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Πληροφορική
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γ. Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.71) Αρτοποιία? παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής   (Τομέας COVID: 2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(58.29) Έκδοση άλλου λογισμικού  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ Ι. Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(43.21) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις   (Τομέας COVID: 4)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Μηχανήματα), Βιομηχανία (Μεταφορικά Μέσα - Ναυπηγεία), Ενέργεια - Νερό
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.74) Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός - Αερισμός)
ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.73) Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής   (Τομέας COVID: 4)
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Εμπόριο (Δομικά Υλικά - Προκατασκευές)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ Α. Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.91) Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα   (Τομέας COVID: 3)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι δραστηριοτήτων
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΡΙΚΛΗΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(21.20) Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων   (Τομέας COVID: 1)
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή