Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΑΣΣΑΚΗ Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.13) Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών   (Τομέας COVID: 2)
Διεύθυνση
Μινώα Πεδιάδος, ΓΑΛΑΤΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2008
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)