Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

To Μητρώο Μεντόρων ιδρύθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων στην Κρήτη.

Στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς και στα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3Crete).

Πρωταρχικός σκοπός των μεντόρων είναι να στηρίξουν, να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους καθοδηγούμενους ώστε να αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες για την καλλιέργεια εποικοδομητικής επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας.

Για το σκοπό αυτό οι μέντορες: 

 • Παρέχουν ουσιαστική καθοδήγηση σε εθελοντική βάση, αποσκοπώντας παράλληλα στην άντληση προσωπικής ικανοποίησης από την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία των καθοδηγούμενων.
 • Δημιουργούν διαπροσωπικούς δεσμούς με τους καθοδηγούμενους και συμβάλουν στην διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να παίρνουν πρωτοβουλίες, να προωθούν τον διάλογο και να υποστηρίζουν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της καθοδήγησης.
 • Είναι σε θέση να ακούν, να συζητούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες (καλές ή κακές) και τις γνώσεις τους με τους καθοδηγούμενους.
 • Διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική στήριξη και καθοδήγηση.
 • Παρέχουν ειλικρινή και θετική ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους. 
Η συμμετοχή των μεντόρων στο Μητρώο γίνεται σε εθελοντική βάση.

Άγος Δημήτριος

Τρέχουσα ιδιότητα: Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία I2Csoft

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Άγος Δημήτριος είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ (ΕΛΜΕΠΑ) και έχει φοιτήσει για 2 Ακαδημαϊκά έτη “Θεωρία των Συστημάτων και Συστημική Ψυχοθεραπεία (Κέντρο Συστημικής Εκπαίδευσης – Χανιά). Είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει ενεργά στις εταιρείες Mentoria (Εκπαίδευση για γονείς και εκπαιδευτικούς) , I2Csoft (Εταιρεία Startup ανάπτυξης λογισμικού και κατασκευής πρωτοτύπων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων), Sinetech (Επαγγελματικά συστήματα ήχου / φωτισμού / εφέ), ενώ ήταν και πρώην συνιδρυτής – συνιδιοκτήτης της εταιρείας οπτικοακουστικής Δισκοθέτης. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΜΕΠΑ – Τμήμα Ηλεκτρονικής “Σχεδίαση ενός VLF Πομποδέκτη / Οργάνου Μέτρησης για την μελέτη της δομής της Ιονόσφαιρας” και “Ανάλυση συμπεριφοράς ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε χαμηλής ποιότητας τάση δικτύου“. Τέλος, έχει κερδίσει την 1η θέση στο διαγωνισμό Startup Europe Week Crete 2017 για το project Roobean [Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας] και κατέχει το Βραβείο Ευρηματικότητας και Καινοτόμων Προτάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγική
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ηγεσία
 • Συνεργατικότητα
 • Διαχείριση Έργου
 • Προσαρμοστικότητα
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ευρηματικότητα
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Προϊόντων

Άγος Δημήτριος

Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία I2Csoft

Βαβέκης Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και διαχειριστής της Ευγλωττία ΜΙΚΕ, IP Strategist στην PONSIP, αντιπρόεδρος στην επιτροπή IP Commercialization του European Patent Institute

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Βαβέκης είναι EQE qualified European Patent Attorney (από το 2019), με μεγάλη εμπειρία στην προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οικονομική αποτίμηση και στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Είναι ιδρυτής και εργάζεται ως European Patent Attorney στην εταιρεία ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ MIKE, συνεργάζεται με την εταιρεία PONS IP και είναι συνιδρυτής σε spin off υψηλής τεχνολογίας ενώ επίσης έχει συνεργαστεί με το ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και με άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα. Έχει εργαστεί στο EPO (European Patent Office) ως Praktika Intern και έχει φιλοξενήσει, ως υπεύθυνος Host Patent Attorney Εξεταστές Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από το EPO ως Praktika Extern, ενώ έχει και μεταπτυχιακές σπουδές σε European Patent Litigation (για εκπροσώπηση πελατών στο Unified Patent Court). Έχει μεγάλη εμπειρία στην συγγραφή και εκτέλεση εθνικών και Ευρωπαϊκών προτάσεων. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα για πάνω από 13 χρόνια σε θέσεις ευθύνης με διοίκηση ομάδων ως Area Associate Manager, προϊστάμενος τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου, προϊστάμενος του τομέα στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσικοχημεία (UK), είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού, έχει ΜΒΑ (GR) και επίσης έχει Master στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (GR). Είναι κάτοχος άδειας οικονομολόγου, λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης, είναι Χημικός ενώ είναι επίσης διαπιστευμένος από το υπ. Δικαιοσύνης, Διαμεσολαβητής.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πατέντα
 • Patent Litigation
 • Εκτίμηση και αποτίμηση άυλων παγίων, τεχνολογιών και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Διαμεσολάβηση (΄σε εθνικό η διασυνοριακό επίπεδο) με έμφαση σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Οικονομική ανάλυση
 • Στρατηγική εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έρευνας, αδειοδοτήσεις χρήσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ιδρυση spin off και startup
 • Επιχειρηματικότητα, business planning και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Βαβέκης Κωνσταντίνος

Ιδρυτής και διαχειριστής της Ευγλωττία ΜΙΚΕ, IP Strategist στην PONSIP

Βασσάκης Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Director, Foundit | Co-founder, Bizrupt

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βασσάκης είναι Συνιδρυτής του Οργανισμού Bizrupt και Διευθυντής του προγράμματος επιχειρηματικότητας Foundit (πρόγραμμα του Prince Trust International). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάσκει μαθήματα μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχει εμπειρία στην εξαγωγή γνώσης από δεδομένα για καινοτομία. Συμμετέχει τακτικά ως σχεδιαστής, εκπαιδευτής, ομιλητής, μέντορας και κριτής σε προγράμματα, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομίας. Είναι πάντα περίεργος για τρόπους να διαταράζουν το μέλλον και παθιάζεται με τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις startups.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Data analysis / Business Intelligence
 • Business modelling
 • Business Management & Innovation
 • Strategy & Business Development

Βασσάκης Κωνσταντίνος

Director, Foundit | Co-founder, Bizrupt

Βουδούρης Βιργίνιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων και Διευθυντής Ποιότητας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Βιργίνιος Βουδούρης είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ειδικευμένος σε θέματα ποιότητας και διοίκησης. Έχοντας ξεκινήσει από τον κατασκευαστικό κλάδο, στη συνέχεια ειδικεύθηκε και ανέπτυξε εξοικείωση με τα θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας, προτυποποίησης και διαπίστευσης. Από την εμπειρία που απέκτησε στο χώρο της διαπίστευσης μέσα από αξιολογήσεις εταιρειών και οργανισμών και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, εξελίχθηκε σε ένα στέλεχος διοίκησης που μπορεί να οργανώνει, να κατευθύνει και να οδηγεί σε αποτελέσματα τόσο την ομάδα του όσο και τον οργανισμό που εργάζεται. Τα τελευταία χρόνια μέσα από τη θέση που κατέχει στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων & Ποιότητας, συνεχίζει να απασχολείται στη διοίκηση λειτουργιών & ποιότητας και στη διαχείριση έργων ενώ παραμένει πιστός στις αρχές της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

Κατέχω εμπειρία σε διοίκηση, διαχείριση έργων, σε προμήθειες, σε τυποποίηση, σε διαπίστευση, σε αξιολόγηση συμμόρφωσης με πρότυπα, διαδικασίες, συμβατικούς όρους.
Διαθέτω μεγάλη εμπειρία σε διαδικασίες auditing και στην τήρηση προτύπων εταιρειών, προϊόντων, διεργασιών, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να οργανωθούν, να αναπτυχθούν και να ικανοποιήσουν τον πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν και οι δείκτες μέτρησης KPIs και η παρακολούθηση συνέπειας της διοίκησης.
Οι δεξιότητες μου έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσα απο μια σειρά σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σχετικά με quality, με διαχείριση κρίσεων και διαχείριση έργων και τεχνικές διαπραγμάτευσης κτλ.

Επίσης η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Βουδούρης Βιργίνιος

Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων και Διευθυντής Ποιότητας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Τρέχουσα ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Γαρεφαλάκης Ε. Αλέξανδρος είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής. Διαθέτει υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, καθώς διεύθυνε επιχείρηση του από το 2006, ενώ έχει εργαστεί και ως Σύμβουλος και υπεύθυνος σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λογιστικών ελέγχων και μελετών σε εταιρίες και οργανισμούς. Επίσης, έχει διδάξει σε περισσότερα από δέκα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατέχει την άδεια Λογιστή Α’ τάξης και τους επαγγελματικούς τίτλους CPA, CMA, CICA & CCS.

Τέλος, έχει συγγράψει 8 λογιστικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ έχει βραβευθεί με πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας που έχει συμμετάσχει

Εξειδίκευση / Εμπειρία

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις επιστημονικές περιοχές: Disclosure Narrative information, ESG, IFRS, Management Commentary Index (Ma.Co.I), Auditing, Quality of Financial Statements, Accounting and Operation Research.

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Γεροντή Μαρίνα

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Σύντομο Βιογραφικό

Είναι Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση. Τα τελευταία 7 έτη εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και την ένταξη Επενδύσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα. Παράλληλα ασχολείται με τη διοικητική και επικοινωνιακή στήριξη Μη Κερδοσκοπικών φορέων όσο αφορά το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και υλοποίηση Δράσεων, Ερευνητικών έργων (π.χ. Idaology Project), Εκδηλώσεων (π.χ. TEDxAnogeia), τη διεξαγωγή πολιτισμικής έρευνας σε αλληλεπίδραση τις νέες τεχνολογίες και την καταγραφή στοιχείων άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στήριξη Επιχειρήσεων για το σχεδιασμό – Υλοποίηση Έργων
 • Συμβουλευτική ένταξης επενδύσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση, Υλοποίηση Πολιτιστικών Δράσεων/Έργων
 • Στρατηγική Επικοινωνίας
 • Social Media/Digital Marketing

Γεροντή Μαρίνα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Δουλουφάκης Ευάγγελος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ειδικός σύμβουλος επιμελητηρίου Λασιθίου

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Δουλουφάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Αθήνας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι υποψήφιος διδάκτωρ (ΥΔ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού/ΕΛΜΕΠΑ με αντικείμενο την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των Περιφερειών.

Διαθέτει πάνω από 22 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα, προετοιμασία και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων και διαχείριση σχετικών έργων στην επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση. Έχει υπηρετήσει στη θέση του συμβούλου (συγχρηματοδοτούμενων) έργων της Ε.Ε. ως project officer σε διάφορα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια για περισσότερα από 15 χρόνια στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, διαθέτει βαθιά γνώση των διαδικασιών, των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Περιφερειακή ανάλυση
 • Επιχειρηματικότητα
 • Καινοτομία
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση
 • Επιχειρησιακή ανάλυση

Δουλουφάκης Ευάγγελος

Ειδικός σύμβουλος επιμελητηρίου Λασιθίου

Ζεάκη Μαρία-Στέλλα

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling & Πολιτισμικών πρακτικών

Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαρία-Στέλλα Ζεάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Λαογραφία και τον Λαϊκό Πολιτισμό (Παιδαγωγικό Τμήμα – ΕΚΠΑ). Συνδυάζοντας τις μηντιακές σπουδές με την εθνογραφική έρευνα, τις πολιτισμικές ταυτότητες και την κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε μία κοινότητα και τα κοινωνικά του δίκτυα, συνέχισε με διδακτορική έρευνα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και τα Social media.

Είναι υπ. διδάκτωρ του πανεπιστημίου Κρήτης όπου μελετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού χώρου υπό το πρίσμα της ανθρωπολογικής οπτικής και της ψηφιακής εθνογραφίας. Για την καινοτομία της έρευνας έλαβε υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Ως Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling και Πολιτισμικών πρακτικών συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς, επιχειρήσεις και ομάδες που επιθυμούν να ενισχύουν την εικόνα τους εντός και εκτός διαδικτύου.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Επικοινωνιολόγος – Γραφείο Τύπου, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής
 • Επικοινωνιολόγος – Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Δήμος Χανίων
 • Διδακτορική ερευνήτρια – Εργαστήρι Οπτικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Ερευνών και Μελετών, παν/μιο Κρήτης (Ρέθυμνο)
 • Εξωτερική συνεργάτης επικοινωνιακού σχεδιασμού και περιεχομένου ιστοσελίδας – ευρωπαϊκό έργο SoDaNet (Social Data Network), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Εξωτερική συνεργάτης Επικοινωνίας & δικτύωσης – ευρωπαϊκό έργο MDnet (Mediterranean Diet Network), Περιφέρεια Κρήτης
 • Διδάσκουσα Digital Marketing & Social media – Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ηρακλείου
 • Υπεύθυνη έργου “Ανάδειξη, διάσωση, ανάπτυξη, προώθηση της χειροτεχνικής μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη” – Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός & Περιφέρεια Κρήτης
 • Μέντωρ σε θέματα ψηφιακού αλφαβητισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς – πλατφόρμα 100 mentors
 • Σύμβουλος επικοινωνίας – εξωτερική συνεργάτης σε φορείς, εταιρείες, επιχειρηματίες

Ζεάκη Μαρία-Στέλλα

Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling & Πολιτισμικών πρακτικών

Καβίδας Αντώνιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθυντικό στέλεχος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνιος Καβίδας είναι διευθυντικό στέλεχος, με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο αναψυχής, ταξιδιού και τουρισμού. Συμμετείχε σε έργα operations, και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων από το Πανεπιστημίου του Teesside, και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά του West of London University. Επίσης είναι πιστοποιημένος στο Lean Six Sigma Black Belt, καθώς και στο Business Psychology.

Από το 2021 μέχρι σήμερα είναι Start-up mentor σε θερμοκοιτίδες ευφυΐας καθοδηγώντας ομάδες με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στο τουριστικό, ξενοδοχειακό, και επισιτιστικό κλάδο.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Revenue
 • Operations
 • Customer service / SLA
 • Performance metrics and KPIs
 • People management
 • Processes and Procedures
 • SME Business Plan and Financial Planning
 • Product development

Καβίδας Αντώνιος

Διευθυντικό στέλεχος

Κανάκης Στυλιανός

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης - Παραγωγός και Σύμβουλος Ελαιόλαδου.

Σύντομο Βιογραφικό

Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης με έδρα τη το Ηράκλειο. Ταμίας Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Business Economics Finance and Banking από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις για πάνω από 10 χρόνια. Έχει συμβάλει στην ίδρυση καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων σε όλους τους της οικονομίας. Έχει συμβάλει στην ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Έχει έντονη κοινωνική δράσης συμμετέχοντας σε εθελοντικές ομάδες και συλλόγους. Βασικός του στόχος είναι η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου με βάση στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα την ιστορία και τον πολιτισμό

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Ίδρυση επιχειρήσεων – Επιλογή νομικής μορφής
 • Δημιουργία Ομάδας – Οργάνωση επιχείρησης
 • Ελαιόλαδο
 • Πολιτισμός
 • Οικοκοινότητες
 • Smart villages
 • Ανακύκλωση
 • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Πρωτογενής τομέας και Μεταποίηση
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Συνεταιρισμοί

Κανάκης Στυλιανός

Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης - Παραγωγός και Σύμβουλος Ελαιόλαδου.

Καραντώνης Ηρακλής

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Ηρακλής Καραντώνης είναι Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από το 2013. Είναι επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων για το Δίκτυο Enterprise Europe Network που υποστηρίζει τις ΜμΕ να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο.
Από το 2018 έως και σήμερα, είναι υπεύθυνος του Κόμβου υποστήριξης της καινοτομίας στην Πράξη που αποτελεί συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε για την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε φιλόδοξες ΜμΕ προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με βάση την γνώση και την καινοτομία.
Το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο (BSc) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) με διάκριση από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων με εξειδίκευση στα οικονομικά των επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβάνεται επίσης και το mentoring/coaching σε φιλόδοξους νεοφυείς επιχειρηματίες με σκοπό να μετατρέψουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Μεταφορά τεχνολογίας, τεχνολογική και επενδυτική προαξιολόγηση, τεχνολογικό μάρκετινγκ και τεχνομεσιτείας (διασύνδεση με παραγωγή νέας γνώσης) για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ευαισθητοποίηση για την προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση του πνευματικού κεφαλαίου, της τεχνογνωσίας και της διάγνωσης καινοτομίας (έλεγχος καινοτομίας και τεχνολογίας)
 • Συμβουλευτικές πληροφορίες και επιχειρηματική υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά, δανειακά κεφάλαια, κεφάλαια υψηλού ρίσκου VCs)
 • Τεχνολογικές / επιχειρηματικές / ερευνητικές ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας
 • Συμβουλευτική στην διεθνοποίηση των ΜμΕ
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ
 • Εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη καμβά επιχειρηματικού μοντέλου και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Επιχειρηματική αρχιτεκτονική
 • Υποστήριξη mentoring/ coaching σε φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς ομάδες ατόμων

Καραντώνης Ηρακλής

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Κουρής Γαβριήλ

Τρέχουσα ιδιότητα: Γενικός Γραμματέας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σύντομο Βιογραφικό

O  Γαβριήλ Κουρής  είναι κοινωνικός-πολιτικός επιστήμονας (B.A.,M.Sc.) υποψήφιος διδάκτωρ  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και σύμβουλος επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ως διοικητικός επιστήμονας έχει να επιδείξει αξιόλογο επιστημονικό έργο το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτικών συνεδρίων καθώς και σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων-εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Επίσης, διαθέτει πλούσια αρθρογραφία, σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιας διοίκησης, πολιτικών υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Κατά την τρέχουσα περίοδο (2019-σήμερα) απασχολείται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ως Γενικός Γραμματέας, ενώ κατά το παρελθόν έχει υπηρετήσει ως  Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Χανίων (2011-2014), ως Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Κισσάμου (2014-2015), ως Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Πλατανιά (2015-2019) καθώς επίσης και ως Επιστημονικός Σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων (2007-2010).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Διοίκηση & Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Αξιολόγηση Οργανισμών/Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) & Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ)
 • Επιχειρησιακός / Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Νομοθετικό Πλαίσιο ΔΔ & ΤΑ
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Κουρής Γαβριήλ

Γενικός Γραμματέας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Κουτσιούλης Δημήτρης

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος, EnzyQuest/ CEO, EnzyQuest

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1999), κάτοχος MSc στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική (2001) και Διδακτορικό στην Πρωτεϊνικη Μηχανική (ΠΚ,2006). Ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στην New England Biolabs (Βοστώνη, Η.Π.Α.) και στο Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας, ΠΚ. Διορίστηκε Επικεφαλής Επιστήμονας της Minotech/biotechnology (IMBB-ΙΤΕ,2017-2019). Επικεφαλής διαπραγματεύσεων με επενδυτικά σχήματα και ίδρυση της EnzyQuest PC. Διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της EnzyQuest (2020), της πρώτης ελληνικής εταιρείας Βιοτεχνολογίας στον τομέα της Μοριακής Διάγνωσης. Λέκτορας σε 2 μαθήματα στο πρόγραμμα Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας (ΠΚ), έχει δημοσιεύσει 10 επιστημονικά άρθρα, 1 κεφάλαιο βιβλίου, είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μοριακής Βιολογίας) και έχει αναπτύξει >15 εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα Μοριακής Βιολογίας.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Διάγνωση / IVD
 • Υγεία του Ανθρώπου
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Παρακολούθηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (HORIZON)
 • Εμπορικές συμφωνίες
 • Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στην νεοφυή Επιχειρηματικότητα
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
 • Εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων

Κουτσιούλης Δημήτρης

Διευθύνων Σύμβουλος, EnzyQuest/ CEO, EnzyQuest

Κυπριωτάκης Γιώργος

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης και έχω εργασθεί για 25 χρόνια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρετώντας σε  θέσεις ευθύνης όπως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ,Υγείας Πρόνοιας, Προεδρίας , Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (πρώην Νομαρχία.) Συμμετείχα σε πολλές ομάδες έργου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας διοίκησης σε πολλούς τομείς. Από το 2008 ασχολούμαι στον Ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι σε συνεργασία με επιστημονικές και επιχειρηματικές ομάδες με την συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως περιβάλλοντος, ενέργειας, τουρισμού, διαχείρισης κρίσεων, υγείας, μετανάστευσης, αγροδιατροφικό τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαίδευσης, έχοντας διακριθεί επανειλημμένα  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την τρέχουσα περίοδο ασχολούμαι με την ανάπτυξη τουρισμού τρίτης ηλικίας, μόνιμης διαβίωσης και την ανάπτυξη διαστημικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών αναπτύξεων, προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Μελέτες καινοτόμων στρατηγικών επενδύσεων
 • Δημιουργία και υλοποίηση  επιχειρηματικών λύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας

Κυπριωτάκης Γιώργος

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Λίτος Λάμπρος

Τρέχουσα απασχόληση: Lecturer in Sustainable Manufacturing Operations Cranfield University, UK

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Λάμπρος Λίτος ασχολείται από το 2007 με την έρευνα και τεχνολογία καθώς και σχετικά βιομηχανικά συστήματα διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και εφαρμογών (χημεία, βιοτεχνολογία, βάσεις δεδομένων). Είναι απόφοιτος χημικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2004) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και διαμένει από το 2012. Παρακολουθεί και ασχολείται με start-up εταιρείες σε επίπεδο mentorship και coaching, ενώ στο παρελθόν έχει αναπτύξει και οργανώσει διαδικασίες networking και pitching μεταξύ ακαδημαϊκών, επενδυτών και βιομηχανίας

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Τρόφιμα
 • Medical devices
 • Κυκλική οικονομία
 • Επιχειρηματικά εργαλεία

Λίτος Λάμπρος

Lecturer in Sustainable Manufacturing Operations Cranfield University, UK

Λογαράς Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Δικηγόρος

Σύντομο Βιογραφικό

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης στο δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχω εργασιακή εμπειρία 20 ετών σε δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα με αντικείμενο σε θέματα εμπορικού δικαίου, διανοητικής ιδιοκτησίας, καινοτομίας και χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC Financing). Από το 2019 έχω ιδρύσει το δικηγορικό γραφείο Λογαράς & Συνεργάτες με εξειδίκευση στα ίδια ως άνω αντικείμενα, στο πλαίσιο του οποίου συνδράμω συστηματικά νεοφυείς επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια, από την ίδρυσή τους, έως και τη χρηματοδότησή τους.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Διανοητική Ιδιοκτησία
 • Χρηματοδότηση από επιχειρηματικά Κεφάλαια

Λογαράς Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

Μαγκλής Άγγελος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, HMC Facilitator, Διαχειριστής του AdrionBAN, Βασικός Σύμβουλος του Cluster ΑΙ της Τεχνόπολης , Αντιπρόεδρος στο ΣΥΚΑΚΕΛ (Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος)

Σύντομο Βιογραφικό

Ιδρυτής της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Αθήνα, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα, Κρήτη. Επίτιμο μέλος της Ένωσης HAMAC για την υψηλή συμβολή του στη δημιουργία του Ελληνικού Mobile Cluster και την υλοποίηση του οράματος του HAMAC. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στη Διαχείριση Έργων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει συντονιστής μεταξύ πολλών άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Έχει οργανώσει και υλοποιήσει διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και έχει οργανώσει 5 Φόρουμ Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ελλάδα Έχει διοριστεί αρκετές φορές επικεφαλής μεγάλων μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών Ε & Α της ΕΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και κριτής και μέντορας σε πολλά προγράμματα διαγωνισμών και επιτάχυνσης της καινοτομίας. Με περισσότερα από 29 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας, έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο HiTech / IT Startups και Βιομηχανικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στην καριέρα του έχει συνεργαστεί με χιλιάδες κυρίως βιομηχανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων επιδοτήσεων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Μελέτες – Έργα Πολιτισμού, Αρχαιολογίας, Γαλάζιας Τεχνολογίας κ Ανάπτυξης
 • Μελέτες αποτίμησης και αξιολόγησης
 • Μελέτες έρευνας και ανάπτυξης
 • Μελέτες πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία
 • Μελέτες καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, πληροφορική και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων & οργάνωση επιχειρήσεων

Μαγκλής Άγγελος

Ιδρυτής Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, HMC Facilitator, Διαχειριστής του AdrionBAN, Βασικός Σύμβουλος του Cluster ΑΙ της Τεχνόπολης , Αντιπρόεδρος στο ΣΥΚΑΚΕΛ (Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος)

Μπατουδάκης Σταύρος

Τρέχουσα ιδιότητα: Senior Consultant

Σύντομο Βιογραφικό

Μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα με 30+ χρόνια εμπειρία στην κατασκευή προϊόντων καθώς επίσης στην καλλιέργεια επιχειρηματικών σχέσεων και στη συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπεύθυνες διευθυντικές θέσεις, σε συνδυασμό με επιχειρηματικό και οργανωμένο τρόπο σκέψης.

Πτυχίο Μαθηματικών (Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), επικεντρωμένο στην Πληροφορική και στη Στατιστική. Επιπλέον, οι φρέσκες ιδέες και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη σπουδή στο ALBA Executive MBA σε συνδυασμό με την ικανότητα γρήγορης μάθησης είναι ένα πλεονέκτημα της προσέγγισης των επιχειρηματικών θεμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς με σύγχρονο τρόπο σκέψης. Η ισχυρή πίστη στην ομαδική εργασία, η αποδεδειγμένη αποδοχή των συναδέλφων καθώς και η προσήλωση στις διαδικασίες και στην μέτρηση των αποτελεσμάτων μέσω KPI’s αποτελούν τον μοχλό για τη δημιουργία και τη διατήρηση επιχειρηματικών ευκαιριών και την επίλυση εσωτερικών θεμάτων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Strategic Planning
 • People Management & Leadership Skills
 • Business Development
 • Community & Network building
 • Strong Presentation & Communication Skills
 • Business Analysis in Financial Sector
 • Project Management

Μπατουδάκης Σταύρος

Senior Consultant

Παπαναστασίου Παντελής

Τρέχουσα ιδιότητα: Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Παπαναστασίου είναι Οικονομολόγος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε έργα διοίκησης και αξιολόγησης κινδύνων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάτοχος του Master in Accounting & Auditing, των πιστοποιήσεων COSO Internal Control & Certified Internal Controls Auditor καθώς και είναι ενταγμένος στο Μητρώο του Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Είναι μέντορας σε διάφορες επιχειρήσεις (και σε εθελοντικό επίπεδο) συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας σε όλα τα επίπεδα και έχει την ικανότητα να εκπαιδεύει επιχειρηματίες και στελέχη σε θέματα αλλαγής κουλτούρας και τρόπου σκέψης, λύνοντας προβλήματα και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη και αξιολόγηση επιχειρηματικού-χρηματοοικονομικού πλάνου και βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός επιχειρήσεων και επίλυση προβλημάτων με την μεθοδολογία design thinking
 • Σχεδιασμός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas)
 • Προβλέψεις και σύνταξη προϋπολογισμού
 • Workshops facilitator
 • Αξιολόγηση κινδύνων, διοίκηση και λήψη αποφάσεων

Παπαναστασίου Παντελής

Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σπυριάδης Θανάσης

Τρέχουσα ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θανάσης Σπυριάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Φορέων Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στο Τουριστικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ από το από το Bournemouth University, μεταπτυχιακού τίτλου στην Ακαδημαϊκή Πρακτική από το Manchester Metropolitan University και πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Έχει διδάξει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Έχει αποτελέσει ηγετικό στέλεχος ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων (Unilever), της διοργάνωσης διεθνών κλαδικών εκθέσεων (Messe Frankfurt), και των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. Creta Maris και Athens Hilton).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και στρατηγική διαχείριση
 • Μάρκετινγκ
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας οργανισμών
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη και υποβολή επιτυχών προτάσεων για χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
 • Τμήμα πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων (Unilever)
 • Διοργάνωση διεθνών κλαδικών εκθέσεων (Messe Frankfurt Greece)

Σπυριάδης Θανάσης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τρούλης Ιωάννης

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και διευθύνων της TTMI Consulting Ltd

Σύντομο Βιογραφικό

Γιάννης Τρούλης, BCom, MBA, είναι ιδρυτής και διευθύνων της συμβουλευτικής εταιρείας  TTMI Consulting Ltd., εξειδικευμένης υποστήριξης και χρηματοδότησης έργων Μεταφοράς Τεχνολογίας, Υιοθέτησης Καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Διαθέτει 38ετή εμπειρία στην ίδρυση και διεύθυνση επιχειρήσεων (16 έτη διεθνούς εμπορίου στον Καναδά και 22 έτη συμβουλευτικής στην Ελλάδα).

Μετέχει στο ΔΣ του Καναδικού-Ελληνικού Επιμελητηρίου και στο Οικονομικό Επιμελητήριο και επί τριετία ήταν εκπρόσωπος επιχειρήσεων της Ελλάδας στο Business Chamber του Enterprise Policy Group, της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΈ.

Διδάσκει  Μεταφορά Τεχνολογίας στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Διοίκηση και χρηματοδότηση ΜμΕ
 • Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων – mentoring
 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Μεταφορά Τεχνολογίας
 • Υιοθέτηση Καινοτομίας
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Τρούλης Ιωάννης

Ιδρυτής και διευθύνων της TTMI Consulting Ltd

Χαραλαμπάκης Δημήτρης

Τρέχουσα ιδιότητα: PhD Candidate at University of the Aegean

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Χαραλαμπάκης είναι οικονομολόγος – διοικητικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και εξωτερικός συνεργάτης του εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει δεκαπενταετής εμπειρία ως στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Project Management συνθετών έργων πληροφορικής με έμφαση στην έρευνα, στην καινοτομία και στη διαχείριση της γνώσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Innovation and commercial projects for ICT

Χαραλαμπάκης Δημήτρης

PhD Candidate at University of the Aegean

Χαρέμης Αθανάσιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Research Consultant στην Squaredev

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Χαρέμης είναι Research Consultant στην εταιρία Squaredev BV. Έχει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΈ, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη και δικτύωση start-ups. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το ΚΕΠΕ, η INTERAMERICAN, η Attica Wealth Management, η Eurobank και ΟΛΠ. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Access2Finance
 • Access2Market Strategy & Business Model Validation
 • Innovation Management & Technology Transfer
 • Sustainability & Resilience
 • Management and Operations Consultancy
 • Networking Strategy & Partnerships

Χαρέμης Αθανάσιος

Research Consultant στην Squaredev