Μητρώο Μεντόρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

To Μητρώο Μεντόρων ιδρύθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων στην Κρήτη.

Στόχος είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων, που σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή αναπτύσσουν ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς και στα πεδία εξειδίκευσης της εγκεκριμένης αναθεωρημένης Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3Crete).

Πρωταρχικός σκοπός των μεντόρων είναι να στηρίξουν, να παρακινήσουν και να εμπνεύσουν τους καθοδηγούμενους ώστε να αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες για την καλλιέργεια εποικοδομητικής επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας.

Για το σκοπό αυτό οι μέντορες: 

 • Παρέχουν ουσιαστική καθοδήγηση σε εθελοντική βάση, αποσκοπώντας παράλληλα στην άντληση προσωπικής ικανοποίησης από την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία των καθοδηγούμενων.
 • Δημιουργούν διαπροσωπικούς δεσμούς με τους καθοδηγούμενους και συμβάλουν στην διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
 • Ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να παίρνουν πρωτοβουλίες, να προωθούν τον διάλογο και να υποστηρίζουν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων καθ’ όλη την διάρκεια της καθοδήγησης.
 • Είναι σε θέση να ακούν, να συζητούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες (καλές ή κακές) και τις γνώσεις τους με τους καθοδηγούμενους.
 • Διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να μπορούν να παρέχουν ουσιαστική στήριξη και καθοδήγηση.
 • Παρέχουν ειλικρινή και θετική ανατροφοδότηση στους καθοδηγούμενους. 
Η συμμετοχή των μεντόρων στο Μητρώο γίνεται σε εθελοντική βάση.
Πρόσκληση Ένταξης στο Μητρώο Μεντόρων

Μητρώο Μεντόρων

Άγος Δημήτριος

Τρέχουσα ιδιότητα: Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία I2Csoft

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Άγος Δημήτριος είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ (ΕΛΜΕΠΑ) και έχει φοιτήσει για 2 Ακαδημαϊκά έτη “Θεωρία των Συστημάτων και Συστημική Ψυχοθεραπεία (Κέντρο Συστημικής Εκπαίδευσης – Χανιά). Είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει ενεργά στις εταιρείες Mentoria (Εκπαίδευση για γονείς και εκπαιδευτικούς) , I2Csoft (Εταιρεία Startup ανάπτυξης λογισμικού και κατασκευής πρωτοτύπων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων), Sinetech (Επαγγελματικά συστήματα ήχου / φωτισμού / εφέ), ενώ ήταν και πρώην συνιδρυτής – συνιδιοκτήτης της εταιρείας οπτικοακουστικής Δισκοθέτης. Συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΜΕΠΑ – Τμήμα Ηλεκτρονικής “Σχεδίαση ενός VLF Πομποδέκτη / Οργάνου Μέτρησης για την μελέτη της δομής της Ιονόσφαιρας” και “Ανάλυση συμπεριφοράς ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε χαμηλής ποιότητας τάση δικτύου“. Τέλος, έχει κερδίσει την 1η θέση στο διαγωνισμό Startup Europe Week Crete 2017 για το project Roobean [Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας] και κατέχει το Βραβείο Ευρηματικότητας και Καινοτόμων Προτάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγική
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ηγεσία
 • Συνεργατικότητα
 • Διαχείριση Έργου
 • Προσαρμοστικότητα
 • Επίλυση Προβλημάτων
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ευρηματικότητα
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Προϊόντων

Άγος Δημήτριος

Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία I2Csoft

Ασπιρτάκης Ιωάννης

Τρέχουσα ιδιότητα: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Διευθυντής ErgoProlipsis

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Ασπιρτάκης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) και δραστηριοποιείται για περισσότερα από 22 χρόνια εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Διαχείριση Κινδύνων και τη συμβουλευτική. Η εξειδίκευσή περιλαμβάνει τη διενέργεια αναλύσεων και ελέγχων κινδύνου και διαμόρφωσης στρατηγικής. Ο κος Ασπιρτάκης είναι Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για πολυεθνική εταιρεία, ενώ επιπρόσθετα ίδρυσε την ErgoProlipsis, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οποία κατέχει τη θέση του Διευθυντή. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο κος Ασπιρτάκης ασχολείται ενεργά σε projects RnD, έχει συντάξει και οργανώσει ερευνητικά έργα και εμπλέκεται στη στρατηγική ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Τουρισμός-Πολιτισμός: Ψηφιακή και Πράσινη μετάβαση
 • Υγεία και Ευεξία: Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Βιώσιμη Χρήση των Πόρων: Βιώσιμες πόλεις, Ορθολογική διαχείριση κύκλου νερού,  Γαλάζια ανάπτυξη
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)
 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk management)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan)

Ασπιρτάκης Ιωάννης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Διευθυντής ErgoProlipsis

Βαβέκης Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και διαχειριστής της Ευγλωττία ΜΙΚΕ, IP Strategist στην PONSIP, αντιπρόεδρος στην επιτροπή IP Commercialization του European Patent Institute

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Βαβέκης είναι EQE qualified European Patent Attorney (από το 2019), με μεγάλη εμπειρία στην προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οικονομική αποτίμηση και στην εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Είναι ιδρυτής και εργάζεται ως European Patent Attorney στην εταιρεία ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ MIKE, συνεργάζεται με την εταιρεία PONS IP και είναι συνιδρυτής σε spin off υψηλής τεχνολογίας ενώ επίσης έχει συνεργαστεί με το ΙΤΕ/Δίκτυο Πράξη ως Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και με άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα. Έχει εργαστεί στο EPO (European Patent Office) ως Praktika Intern και έχει φιλοξενήσει, ως υπεύθυνος Host Patent Attorney Εξεταστές Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από το EPO ως Praktika Extern, ενώ έχει και μεταπτυχιακές σπουδές σε European Patent Litigation (για εκπροσώπηση πελατών στο Unified Patent Court). Έχει μεγάλη εμπειρία στην συγγραφή και εκτέλεση εθνικών και Ευρωπαϊκών προτάσεων. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα για πάνω από 13 χρόνια σε θέσεις ευθύνης με διοίκηση ομάδων ως Area Associate Manager, προϊστάμενος τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου, προϊστάμενος του τομέα στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσικοχημεία (UK), είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού, έχει ΜΒΑ (GR) και επίσης έχει Master στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (GR). Είναι κάτοχος άδειας οικονομολόγου, λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης, είναι Χημικός ενώ είναι επίσης διαπιστευμένος από το υπ. Δικαιοσύνης, Διαμεσολαβητής.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πατέντα
 • Patent Litigation
 • Εκτίμηση και αποτίμηση άυλων παγίων, τεχνολογιών και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Διαμεσολάβηση (΄σε εθνικό η διασυνοριακό επίπεδο) με έμφαση σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 • Οικονομική ανάλυση
 • Στρατηγική εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έρευνας, αδειοδοτήσεις χρήσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ιδρυση spin off και startup
 • Επιχειρηματικότητα, business planning και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών

Βαβέκης Κωνσταντίνος

Ιδρυτής και διαχειριστής της Ευγλωττία ΜΙΚΕ, IP Strategist στην PONSIP

Βασσάκης Κωνσταντίνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Director, Foundit | Co-founder, Bizrupt

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βασσάκης είναι Συνιδρυτής του Οργανισμού Bizrupt και Διευθυντής του προγράμματος επιχειρηματικότητας Foundit (πρόγραμμα του Prince Trust International). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδάσκει μαθήματα μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχει εμπειρία στην εξαγωγή γνώσης από δεδομένα για καινοτομία. Συμμετέχει τακτικά ως σχεδιαστής, εκπαιδευτής, ομιλητής, μέντορας και κριτής σε προγράμματα, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και καινοτομίας. Είναι πάντα περίεργος για τρόπους να διαταράζουν το μέλλον και παθιάζεται με τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τις startups.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Data analysis / Business Intelligence
 • Business modelling
 • Business Management & Innovation
 • Strategy & Business Development

Βασσάκης Κωνσταντίνος

Director, Foundit | Co-founder, Bizrupt

Βερβερίδης Φίλιππος

Categories: Μέντορες
Τρέχουσα ιδιότητα: Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ, Συντονιστής Cluster Ποιότητας Ελαιολάδου, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης, είναι από το 2004 μόνιμο μέλος ΔΕΠ (π. ΤΕΙ Κρήτης) και από το 2019 ως Πανεπιστημιακός Τακτικός Καθηγητής (tenured track) του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών. Από το 2023, είναι ο τρέχων Διευθυντής και Ιδρυτικό στέλεχος του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών & Φυτοπροστασίας (ΕΒΕΦ), του ΕΛΜΕΠΑ. Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc-MSc, 5yr-Integrated) στη Γεωπονία/Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ, 1987) και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK, 1991). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Michigan State University – ΗΠΑ (1993-1995) και στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας -ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης (1996-1998). Έχει διατελέσει Πρόεδρος Τμήματος (2002-2006, στο π. ΤΕΙ Κρήτης), καθώς και Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ (με 2 θητείες2014-2021).

Ο Δρ. Φ. Βερβερίδης, είναι επίσης Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, καθώς και της European Association for Counselling. Είναι επίσης Εκπαιδευτής Γονέων και Δασκάλων με τη μέθοδο Tomas Gordon του “Αποτελεσματικού Γονέα” και του “Αποτελεσματικού Δασκάλου”.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Ανάπτυξη σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη παραγωγή από μικροβιακά βιοεργοστάσια και εκμετάλλευση των παραγόμενων βιοδραστικών φυτικών προϊόντων και προστατευτικών της ανθρώπινης υγείας.
 • Δημιουργία νέων φυτοπροστατευτικών σκευάσματων (EPO, Patent 2023 pending). Τα προϊόντα αυτά προερχόμενα από μικροβιακά βιοεργοστάσια δύνανται να αξιοποιηθούν σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς όπως η γεωργία (φυτοπροστασία), η φαρμακευτική και η τεχνολογία τροφίμων (αντιοξειδωτικά, συντηρητικά).
 • Το προϊόν καινοτομίας βιοτεχνολογίας με το όνομα “BIOMORE”, διακρίθηκε στο διαγωνισμό Match & Develop a Startup Crete 2024 με εφαρμογές στην Πράσινη Φυτοπροστασία, καθώς και στην τεχνολογία τροφίμων και διατροφή (Πατέντα ΟΒΙ, 2022)..
 • Ολιστική προσέγγιση στον έλεγχο αλυσίδας παραγωγής σημαντικών εμπορικά αγροτικών προϊόντων, όπως εδώδιμων καρπών, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής (omics) για την ανάδειξη της ποιότητας τους και ιδιαίτερα της ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.
 • Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος με την διεπιστημονική Ομάδα Αρωγός του ΕΛΜΕΠΑ ενός επιχειρηματικού αγροδιατροφικού συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, που εκμεταλλεύεται τα οφέλη μιας ολιστικής προσέγγισης μέσω του συνδυασμού της χρήσης μοριακής βιολογίας και βιοχημικών εργαλείων για την ανίχνευση και την προώθηση της ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (https://aimhqoil.hmu.gr/).

Βερβερίδης Φίλιππος

Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ, Συντονιστής Cluster Ποιότητας Ελαιολάδου, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης

Βουδούρης Βιργίνιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων και Διευθυντής Ποιότητας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Βιργίνιος Βουδούρης είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ειδικευμένος σε θέματα ποιότητας και διοίκησης. Έχοντας ξεκινήσει από τον κατασκευαστικό κλάδο, στη συνέχεια ειδικεύθηκε και ανέπτυξε εξοικείωση με τα θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας, προτυποποίησης και διαπίστευσης. Από την εμπειρία που απέκτησε στο χώρο της διαπίστευσης μέσα από αξιολογήσεις εταιρειών και οργανισμών και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς, εξελίχθηκε σε ένα στέλεχος διοίκησης που μπορεί να οργανώνει, να κατευθύνει και να οδηγεί σε αποτελέσματα τόσο την ομάδα του όσο και τον οργανισμό που εργάζεται. Τα τελευταία χρόνια μέσα από τη θέση που κατέχει στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων & Ποιότητας, συνεχίζει να απασχολείται στη διοίκηση λειτουργιών & ποιότητας και στη διαχείριση έργων ενώ παραμένει πιστός στις αρχές της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

Κατέχω εμπειρία σε διοίκηση, διαχείριση έργων, σε προμήθειες, σε τυποποίηση, σε διαπίστευση, σε αξιολόγηση συμμόρφωσης με πρότυπα, διαδικασίες, συμβατικούς όρους.
Διαθέτω μεγάλη εμπειρία σε διαδικασίες auditing και στην τήρηση προτύπων εταιρειών, προϊόντων, διεργασιών, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να οργανωθούν, να αναπτυχθούν και να ικανοποιήσουν τον πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν και οι δείκτες μέτρησης KPIs και η παρακολούθηση συνέπειας της διοίκησης.
Οι δεξιότητες μου έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσα απο μια σειρά σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σχετικά με quality, με διαχείριση κρίσεων και διαχείριση έργων και τεχνικές διαπραγμάτευσης κτλ.

Επίσης η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Βουδούρης Βιργίνιος

Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων και Διευθυντής Ποιότητας TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Τρέχουσα ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Γαρεφαλάκης Ε. Αλέξανδρος είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής. Διαθέτει υψηλού επιπέδου επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, καθώς διεύθυνε επιχείρηση του από το 2006, ενώ έχει εργαστεί και ως Σύμβουλος και υπεύθυνος σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λογιστικών ελέγχων και μελετών σε εταιρίες και οργανισμούς. Επίσης, έχει διδάξει σε περισσότερα από δέκα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατέχει την άδεια Λογιστή Α’ τάξης και τους επαγγελματικούς τίτλους CPA, CMA, CICA & CCS.

Τέλος, έχει συγγράψει 8 λογιστικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατό (100) επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ έχει βραβευθεί με πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς καινοτομίας που έχει συμμετάσχει

Εξειδίκευση / Εμπειρία

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις επιστημονικές περιοχές: Disclosure Narrative information, ESG, IFRS, Management Commentary Index (Ma.Co.I), Auditing, Quality of Financial Statements, Accounting and Operation Research.

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Γεροντή Μαρίνα

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Σύντομο Βιογραφικό

Είναι Πτυχιούχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, με μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση. Τα τελευταία 7 έτη εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και την ένταξη Επενδύσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα. Παράλληλα ασχολείται με τη διοικητική και επικοινωνιακή στήριξη Μη Κερδοσκοπικών φορέων όσο αφορά το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και υλοποίηση Δράσεων, Ερευνητικών έργων (π.χ. Idaology Project), Εκδηλώσεων (π.χ. TEDxAnogeia), τη διεξαγωγή πολιτισμικής έρευνας σε αλληλεπίδραση τις νέες τεχνολογίες και την καταγραφή στοιχείων άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στήριξη Επιχειρήσεων για το σχεδιασμό – Υλοποίηση Έργων
 • Συμβουλευτική ένταξης επενδύσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση, Υλοποίηση Πολιτιστικών Δράσεων/Έργων
 • Στρατηγική Επικοινωνίας
 • Social Media/Digital Marketing

Γεροντή Μαρίνα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Δουλουφάκης Ευάγγελος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ειδικός σύμβουλος επιμελητηρίου Λασιθίου

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ευάγγελος Δουλουφάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Αθήνας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι υποψήφιος διδάκτωρ (ΥΔ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού/ΕΛΜΕΠΑ με αντικείμενο την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των Περιφερειών.

Διαθέτει πάνω από 22 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα, προετοιμασία και υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων και διαχείριση σχετικών έργων στην επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση. Έχει υπηρετήσει στη θέση του συμβούλου (συγχρηματοδοτούμενων) έργων της Ε.Ε. ως project officer σε διάφορα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια για περισσότερα από 15 χρόνια στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, διαθέτει βαθιά γνώση των διαδικασιών, των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Περιφερειακή ανάλυση
 • Επιχειρηματικότητα
 • Καινοτομία
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση
 • Επιχειρησιακή ανάλυση

Δουλουφάκης Ευάγγελος

Ειδικός σύμβουλος επιμελητηρίου Λασιθίου

Ζεάκη Μαρία-Στέλλα

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling & Πολιτισμικών πρακτικών

Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαρία-Στέλλα Ζεάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Λαογραφία και τον Λαϊκό Πολιτισμό (Παιδαγωγικό Τμήμα – ΕΚΠΑ). Συνδυάζοντας τις μηντιακές σπουδές με την εθνογραφική έρευνα, τις πολιτισμικές ταυτότητες και την κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε μία κοινότητα και τα κοινωνικά του δίκτυα, συνέχισε με διδακτορική έρευνα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και τα Social media.

Είναι υπ. διδάκτωρ του πανεπιστημίου Κρήτης όπου μελετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτικού χώρου υπό το πρίσμα της ανθρωπολογικής οπτικής και της ψηφιακής εθνογραφίας. Για την καινοτομία της έρευνας έλαβε υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Ως Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling και Πολιτισμικών πρακτικών συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς, επιχειρήσεις και ομάδες που επιθυμούν να ενισχύουν την εικόνα τους εντός και εκτός διαδικτύου.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Επικοινωνιολόγος – Γραφείο Τύπου, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής
 • Επικοινωνιολόγος – Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Δήμος Χανίων
 • Διδακτορική ερευνήτρια – Εργαστήρι Οπτικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Ερευνών και Μελετών, παν/μιο Κρήτης (Ρέθυμνο)
 • Εξωτερική συνεργάτης επικοινωνιακού σχεδιασμού και περιεχομένου ιστοσελίδας – ευρωπαϊκό έργο SoDaNet (Social Data Network), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Εξωτερική συνεργάτης Επικοινωνίας & δικτύωσης – ευρωπαϊκό έργο MDnet (Mediterranean Diet Network), Περιφέρεια Κρήτης
 • Διδάσκουσα Digital Marketing & Social media – Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ηρακλείου
 • Υπεύθυνη έργου “Ανάδειξη, διάσωση, ανάπτυξη, προώθηση της χειροτεχνικής μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κρήτη” – Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός & Περιφέρεια Κρήτης
 • Μέντωρ σε θέματα ψηφιακού αλφαβητισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς – πλατφόρμα 100 mentors
 • Σύμβουλος επικοινωνίας – εξωτερική συνεργάτης σε φορείς, εταιρείες, επιχειρηματίες

Ζεάκη Μαρία-Στέλλα

Σύμβουλος Επικοινωνίας, Media Storytelling & Πολιτισμικών πρακτικών

Καβίδας Αντώνιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθυντικό στέλεχος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αντώνιος Καβίδας είναι διευθυντικό στέλεχος, με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο αναψυχής, ταξιδιού και τουρισμού. Συμμετείχε σε έργα operations, και πωλήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων από το Πανεπιστημίου του Teesside, και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά του West of London University. Επίσης είναι πιστοποιημένος στο Lean Six Sigma Black Belt, καθώς και στο Business Psychology.

Από το 2021 μέχρι σήμερα είναι Start-up mentor σε θερμοκοιτίδες ευφυΐας καθοδηγώντας ομάδες με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις στο τουριστικό, ξενοδοχειακό, και επισιτιστικό κλάδο.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Revenue
 • Operations
 • Customer service / SLA
 • Performance metrics and KPIs
 • People management
 • Processes and Procedures
 • SME Business Plan and Financial Planning
 • Product development

Καβίδας Αντώνιος

Διευθυντικό στέλεχος

Κανάκης Στυλιανός

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης - Παραγωγός και Σύμβουλος Ελαιόλαδου.

Σύντομο Βιογραφικό

Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης με έδρα τη το Ηράκλειο. Ταμίας Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Business Economics Finance and Banking από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth και πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις για πάνω από 10 χρόνια. Έχει συμβάλει στην ίδρυση καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων σε όλους τους της οικονομίας. Έχει συμβάλει στην ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Έχει έντονη κοινωνική δράσης συμμετέχοντας σε εθελοντικές ομάδες και συλλόγους. Βασικός του στόχος είναι η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου με βάση στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα την ιστορία και τον πολιτισμό

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Ίδρυση επιχειρήσεων – Επιλογή νομικής μορφής
 • Δημιουργία Ομάδας – Οργάνωση επιχείρησης
 • Ελαιόλαδο
 • Πολιτισμός
 • Οικοκοινότητες
 • Smart villages
 • Ανακύκλωση
 • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Πρωτογενής τομέας και Μεταποίηση
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Συνεταιρισμοί

Κανάκης Στυλιανός

Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Ε ΚΟΙΝΣΕΠ Κοινωνικό Επιχειρείν Κρήτης - Παραγωγός και Σύμβουλος Ελαιόλαδου.

Καραντώνης Ηρακλής

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Ηρακλής Καραντώνης είναι Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) από το 2013. Είναι επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων για το Δίκτυο Enterprise Europe Network που υποστηρίζει τις ΜμΕ να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο.
Από το 2018 έως και σήμερα, είναι υπεύθυνος του Κόμβου υποστήριξης της καινοτομίας στην Πράξη που αποτελεί συνεργασία μεταξύ του ΙΤΕ και της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε για την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε φιλόδοξες ΜμΕ προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με βάση την γνώση και την καινοτομία.
Το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο (BSc) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) με διάκριση από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων με εξειδίκευση στα οικονομικά των επιχειρήσεων. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβάνεται επίσης και το mentoring/coaching σε φιλόδοξους νεοφυείς επιχειρηματίες με σκοπό να μετατρέψουν με επιτυχία τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Μεταφορά τεχνολογίας, τεχνολογική και επενδυτική προαξιολόγηση, τεχνολογικό μάρκετινγκ και τεχνομεσιτείας (διασύνδεση με παραγωγή νέας γνώσης) για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ευαισθητοποίηση για την προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση του πνευματικού κεφαλαίου, της τεχνογνωσίας και της διάγνωσης καινοτομίας (έλεγχος καινοτομίας και τεχνολογίας)
 • Συμβουλευτικές πληροφορίες και επιχειρηματική υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά, δανειακά κεφάλαια, κεφάλαια υψηλού ρίσκου VCs)
 • Τεχνολογικές / επιχειρηματικές / ερευνητικές ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας
 • Συμβουλευτική στην διεθνοποίηση των ΜμΕ
 • Αξιολόγηση της διαχείρισης καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ
 • Εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη καμβά επιχειρηματικού μοντέλου και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Επιχειρηματική αρχιτεκτονική
 • Υποστήριξη mentoring/ coaching σε φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς ομάδες ατόμων

Καραντώνης Ηρακλής

Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Κουτσιούλης Δημήτρης

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος, EnzyQuest/ CEO, EnzyQuest

Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1999), κάτοχος MSc στη Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική (2001) και Διδακτορικό στην Πρωτεϊνικη Μηχανική (ΠΚ,2006). Ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στην New England Biolabs (Βοστώνη, Η.Π.Α.) και στο Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας, ΠΚ. Διορίστηκε Επικεφαλής Επιστήμονας της Minotech/biotechnology (IMBB-ΙΤΕ,2017-2019). Επικεφαλής διαπραγματεύσεων με επενδυτικά σχήματα και ίδρυση της EnzyQuest PC. Διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της EnzyQuest (2020), της πρώτης ελληνικής εταιρείας Βιοτεχνολογίας στον τομέα της Μοριακής Διάγνωσης. Λέκτορας σε 2 μαθήματα στο πρόγραμμα Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας (ΠΚ), έχει δημοσιεύσει 10 επιστημονικά άρθρα, 1 κεφάλαιο βιβλίου, είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Μοριακής Βιολογίας) και έχει αναπτύξει >15 εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα Μοριακής Βιολογίας.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Διάγνωση / IVD
 • Υγεία του Ανθρώπου
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Παρακολούθηση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (HORIZON)
 • Εμπορικές συμφωνίες
 • Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στην νεοφυή Επιχειρηματικότητα
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
 • Εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων

Κουτσιούλης Δημήτρης

Διευθύνων Σύμβουλος, EnzyQuest/ CEO, EnzyQuest

Κυπριωτάκης Γιώργος

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης και έχω εργασθεί για 25 χρόνια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρετώντας σε  θέσεις ευθύνης όπως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ,Υγείας Πρόνοιας, Προεδρίας , Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (πρώην Νομαρχία.) Συμμετείχα σε πολλές ομάδες έργου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας διοίκησης σε πολλούς τομείς. Από το 2008 ασχολούμαι στον Ιδιωτικό τομέα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι σε συνεργασία με επιστημονικές και επιχειρηματικές ομάδες με την συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως περιβάλλοντος, ενέργειας, τουρισμού, διαχείρισης κρίσεων, υγείας, μετανάστευσης, αγροδιατροφικό τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαίδευσης, έχοντας διακριθεί επανειλημμένα  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την τρέχουσα περίοδο ασχολούμαι με την ανάπτυξη τουρισμού τρίτης ηλικίας, μόνιμης διαβίωσης και την ανάπτυξη διαστημικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών αναπτύξεων, προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Μελέτες καινοτόμων στρατηγικών επενδύσεων
 • Δημιουργία και υλοποίηση  επιχειρηματικών λύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας

Κυπριωτάκης Γιώργος

Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Λίτος Λάμπρος

Τρέχουσα απασχόληση: Lecturer in Sustainable Manufacturing Operations Cranfield University, UK

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Λάμπρος Λίτος ασχολείται από το 2007 με την έρευνα και τεχνολογία καθώς και σχετικά βιομηχανικά συστήματα διαχείρισης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και εφαρμογών (χημεία, βιοτεχνολογία, βάσεις δεδομένων). Είναι απόφοιτος χημικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2004) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και διαμένει από το 2012. Παρακολουθεί και ασχολείται με start-up εταιρείες σε επίπεδο mentorship και coaching, ενώ στο παρελθόν έχει αναπτύξει και οργανώσει διαδικασίες networking και pitching μεταξύ ακαδημαϊκών, επενδυτών και βιομηχανίας

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Τρόφιμα
 • Medical devices
 • Κυκλική οικονομία
 • Επιχειρηματικά εργαλεία

Λίτος Λάμπρος

Lecturer in Sustainable Manufacturing Operations Cranfield University, UK

Μαγκλής Άγγελος

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, HMC Facilitator, Διαχειριστής του AdrionBAN, Βασικός Σύμβουλος του Cluster ΑΙ της Τεχνόπολης , Αντιπρόεδρος στο ΣΥΚΑΚΕΛ (Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος)

Σύντομο Βιογραφικό

Ιδρυτής της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Αθήνα, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα, Κρήτη. Επίτιμο μέλος της Ένωσης HAMAC για την υψηλή συμβολή του στη δημιουργία του Ελληνικού Mobile Cluster και την υλοποίηση του οράματος του HAMAC. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και κάτοχος διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στη Διαχείριση Έργων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει συντονιστής μεταξύ πολλών άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Έχει οργανώσει και υλοποιήσει διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και έχει οργανώσει 5 Φόρουμ Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ελλάδα Έχει διοριστεί αρκετές φορές επικεφαλής μεγάλων μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών Ε & Α της ΕΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και κριτής και μέντορας σε πολλά προγράμματα διαγωνισμών και επιτάχυνσης της καινοτομίας. Με περισσότερα από 29 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας, έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο HiTech / IT Startups και Βιομηχανικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στην καριέρα του έχει συνεργαστεί με χιλιάδες κυρίως βιομηχανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων επιδοτήσεων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Μελέτες – Έργα Πολιτισμού, Αρχαιολογίας, Γαλάζιας Τεχνολογίας κ Ανάπτυξης
 • Μελέτες αποτίμησης και αξιολόγησης
 • Μελέτες έρευνας και ανάπτυξης
 • Μελέτες πολιτικής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία
 • Μελέτες καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, πληροφορική και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων & οργάνωση επιχειρήσεων

Μαγκλής Άγγελος

Ιδρυτής Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, HMC Facilitator, Διαχειριστής του AdrionBAN, Βασικός Σύμβουλος του Cluster ΑΙ της Τεχνόπολης , Αντιπρόεδρος στο ΣΥΚΑΚΕΛ (Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Ελλάδος)

Μαυρογιάννης Ιωάννης

Τρέχουσα ιδιότητα: Οικονομολόγος MBA

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κος Μαυρογιάννης Ιωάννης, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το City University of Seattle. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α τάξης του ΥΠΕΧΩΔΕ στις Κατηγορίες 3 και 5 (Οικονομοτεχνικές Μελέτες και Επιχειρησιακή Έρευνα). Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο θεματικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων του ΕΟΜΜΕΧ με ΑΜ.:ΜΣ-1738, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Ε.Ε.). Έχει άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.
Ως ελεύθερος επαγγελματίας από τον Απρίλιο του 2006 έως σήμερα και από τη θέση του ως ιδρυτής, εταίρος και Διαχειριστής στην εταιρεία Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Ι. Μαυρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε» που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με έδρα το ΗράκλειοΚρήτης και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος –της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. που προέκυψε από την καθολική μετατροπή της παραπάνω το 2016, διαθέτει πλέον των 12 ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει από θέσεις ευθύνης με διαχειριστικές αρμοδιότητες ως Υπεύθυνος Έργου σε πλήθος έργων (μελέτες και υπηρεσίες) στους τομείς: Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον και Διαχείριση Αποβλήτων, Δικτυώσεις, Δημοσιότητα Ενημέρωση – Διάχυση αποτελεσμάτων προγραμμάτων και έργων, Τεχνικός Σύμβουλος
δημόσιων φορέων και ΟΤΑ, Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών ή ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κ.λ.π. Τέλος, κατέχει πολυετή εμπειρία ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Έχει άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας
 • Από τον Απρίλιο του 2006 έως σήμερα είναι ελεύθερος με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου
  και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Από το Φεβρουάριο του 2009 έως το 2016 αποτελεί ιδρυτής, εταίρος και Διαχειριστής στην εταιρεία Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Ι. Μαυρογιάννης και ΣΙΑ
  Ο.Ε» που ιδρύθηκε με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και από το 2016 έως και σήμερα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος –της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
  που προέκυψε από την καθολική μετατροπή της παραπάνω το 2016
 • Έχει συμμετάσχει από θέσεις ευθύνης με διαχειριστικές αρμοδιότητες ως Υπεύθυνος Έργου σε πλήθος έργων (μελέτες και υπηρεσίες) στους τομείς:
  1. Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιβάλλον και Διαχείριση Αποβλήτων,
  Δικτυώσεις, Δημοσιότητα Ενημέρωση – Διάχυση αποτελεσμάτων προγραμμάτων και έργων
  2. Τεχνικός Σύμβουλος δημόσιων φορέων και ΟΤΑ, Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών ή ερευνητικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων κ.λ.π.
 • Κατέχει πολυετή εμπειρία ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα
  κατάρτισης

Μαυρογιάννης Ιωάννης

Οικονομολόγος MBA

Μουντάκης Νίκος

Τρέχουσα ιδιότητα: Project Manager Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων ΤΑΙΠΕΔ, Project Manager Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Jeagasc στην Ιρλανδία. Διευθυντής το 2003 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, & μέλος του Δ.Σ, επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Χανίων. Το 2006 συμμετείχε σε επίσκεψη της ΤτΕ στην Ε.Κ.Τ. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, και υπεύθυνος προγραμμάτων του ΥΠΕΠΘΟ. Από το 2007 στην ATExcelixi της ATEbank την οποία εκπροσώπησε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών συμμετέχοντας ως κριτής στην κατηγορία Μάνατζερ της χρονιάς. Στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας το 2012 του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, το 2013 συμμετείχε στην πιλοτική εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε δεξιότητες μέντορινγκ για επιχειρηματίες και το 2014 μέσω της Τράπεζας Χανίων συμμετείχε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας ΑΒΕΑ. Γενικός Διευθυντής στο Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων, το οποίο και παρουσίασε στην Ελληνογερμανική Συνέλευση στην Στουτγάρδη. Από το 2021, Project Manager στο ΤΑΙΠΕΔ.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Project Manager and Administrator σε επιχειρηματικά project
 • Συνεργάτης Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα
 • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και εισηγητής σε θέματα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Mentor και Coach σε εκπαίδευση εργοδοτών και επιχειρηματιών
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης Συμβάσεων Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου
 • Consultant business development project manager, σύμβουλος επιχειρησιακής εκπαίδευσης, project manager, υπεύθυνος σχεδιασμού προώθησης υλοποίησης προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, sales officer
 • Trainer για ανθρώπινο δυναμικό, τα συνέδρια, τις δημόσιες σχέσεις, την εκπαίδευση, τα προγράμματα, τις πωλήσεις, το business development και την επιχειρηματικότητα.

Μουντάκης Νίκος

Project Manager Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων ΤΑΙΠΕΔ, Project Manager Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων

Μπατουδάκης Σταύρος

Τρέχουσα ιδιότητα: Senior Consultant

Σύντομο Βιογραφικό

Μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα με 30+ χρόνια εμπειρία στην κατασκευή προϊόντων καθώς επίσης στην καλλιέργεια επιχειρηματικών σχέσεων και στη συνεργασία με εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπεύθυνες διευθυντικές θέσεις, σε συνδυασμό με επιχειρηματικό και οργανωμένο τρόπο σκέψης.

Πτυχίο Μαθηματικών (Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), επικεντρωμένο στην Πληροφορική και στη Στατιστική. Επιπλέον, οι φρέσκες ιδέες και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τη σπουδή στο ALBA Executive MBA σε συνδυασμό με την ικανότητα γρήγορης μάθησης είναι ένα πλεονέκτημα της προσέγγισης των επιχειρηματικών θεμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς με σύγχρονο τρόπο σκέψης. Η ισχυρή πίστη στην ομαδική εργασία, η αποδεδειγμένη αποδοχή των συναδέλφων καθώς και η προσήλωση στις διαδικασίες και στην μέτρηση των αποτελεσμάτων μέσω KPI’s αποτελούν τον μοχλό για τη δημιουργία και τη διατήρηση επιχειρηματικών ευκαιριών και την επίλυση εσωτερικών θεμάτων.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Strategic Planning
 • People Management & Leadership Skills
 • Business Development
 • Community & Network building
 • Strong Presentation & Communication Skills
 • Business Analysis in Financial Sector
 • Project Management

Μπατουδάκης Σταύρος

Senior Consultant

Παπαδημητρίου Ιωάννης

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπων & Επιχειρήσεων

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κος Ιωάννης Παπαδημητρίου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπων & Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως στέλεχος μεγάλων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται έντονα στο οικοσύστημα ανάδειξης και υποστήριξης νέων επιχειρήσεων. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα M.B.A. του Πανεπιστημίου Ουαλίας, MSc. Διαχείρισης Αποβλήτων του Ε.Α.Π. , MSc Εφαρμοσμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Γεωπονία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ της σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. με αντικείμενο την Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (GEN. AI).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Έρευνα & Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Κοστολόγηση προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Οργάνωση επιχειρήσεων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη

Παπαδημητρίου Ιωάννης

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπων & Επιχειρήσεων

Παπαναστασίου Παντελής

Τρέχουσα ιδιότητα: Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Παπαναστασίου είναι Οικονομολόγος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε έργα διοίκησης και αξιολόγησης κινδύνων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάτοχος του Master in Accounting & Auditing, των πιστοποιήσεων COSO Internal Control & Certified Internal Controls Auditor καθώς και είναι ενταγμένος στο Μητρώο του Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Είναι μέντορας σε διάφορες επιχειρήσεις (και σε εθελοντικό επίπεδο) συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας σε όλα τα επίπεδα και έχει την ικανότητα να εκπαιδεύει επιχειρηματίες και στελέχη σε θέματα αλλαγής κουλτούρας και τρόπου σκέψης, λύνοντας προβλήματα και βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη και αξιολόγηση επιχειρηματικού-χρηματοοικονομικού πλάνου και βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός επιχειρήσεων και επίλυση προβλημάτων με την μεθοδολογία design thinking
 • Σχεδιασμός καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas)
 • Προβλέψεις και σύνταξη προϋπολογισμού
 • Workshops facilitator
 • Αξιολόγηση κινδύνων, διοίκηση και λήψη αποφάσεων

Παπαναστασίου Παντελής

Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Παρασχός Θάνος

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Startup Greece

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θάνος Παρασχός, είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στο Startup Greece, που αφοσιώνεται στην ανάπτυξη του Ελληνικού νεοφυούς οικοσυστήματος. Έχει εμπειρία σε startups έχοντας δημιουργήσει ή συμμετάσχει σε τέτοια ακόμα και ως angel investor. Έχει διοργανώσει πρωτοβουλίες όπως το Startup Universe και το Startup Greece Week, στηρίζοντας 1800+ startups.
Η φιλοδοξία του είναι να συνεισφέρει σε αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή μας, υποστηρίζοντας όλους αυτούς που επιθυμούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρήσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Tech Industry expertise
 • Business development and strategy
 • Innovative Product development
 • Marketing and sales
 • Fundraising
 • Leadership

Παρασχός Θάνος

Διευθύνων Σύμβουλος Startup Greece

Πετσετάκης Παντελής

Τρέχουσα ιδιότητα: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Premium Audit AE

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παντελής Πετσετάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος στην εταιρεία Premium Audit ΟΕΛ ΑΕ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Μετράει σχεδόν 20 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο των ελεγκτικών υπηρεσιών, τόσο ως μέλος κορυφαίων πολυεθνικών ελεγκτικών εταιρειών στην Ελλάδα, όσο και ως στέλεχος μεγάλης εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ERNST & YOUNG Ελλάδος συμμετέχοντας σε πλήθος τακτικών και ειδικών ελέγχων εταιρειών -εισηγμένων και μη- που δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους. Από το 2008 και για μια δεκαετία εργάστηκε ως financial analyst στην εισηγμένη εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε., ενώ από το 2018 μέχρι το 2022 συνεργάστηκε με την ελεγκτική εταιρεία TGS (Hellas) ως Senior Manager πραγματοποιώντας τακτικούς και ειδικούς ελέγχους. Παράλληλα, από το 2011 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (τμήμα Δυτικής Κρήτης).

 

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Λογιστική Ομίλων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Reporting and Budgeting
 • Ελεγκτική

Πετσετάκης Παντελής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Premium Audit AE

Πλατής Μιχαήλ

Τρέχουσα ιδιότητα: Γεωπόνος - Μελετητής)

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Πλατής Μιχαήλ γεννήθηκε το 1979, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Στο ίδιο Τμήμα πραγματοποίησε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες φυτοπολλαπλασιαστικού υλικού και στο Τμήμα Πιστοποίησης κατά AGRO 2.1 & 2.2. Επί συναπτά έτη έχει εργαστεί ως γεωπόνος στον ΕΛ.Γ.Α., στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε Περιφερειακές Δ.Α.Ο.Κ..

Είναι Πιστοποιημένος αξιολογητής από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., Πιστοποιημένο Κ.Υ.Δ. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Πιστοποιημένος Φορέας Agent από το Υ.Π.Α.Α.Τ., Υπεύθυνος Γεωπόνος Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, Πιστοποιημένος Γεωπόνος για Σ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ., εκτιμητής γεωπονικών ζημιών και Γεωργικός Σύμβουλος. Έχει διατελέσει στο Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Α.Σ.Υ..

Είναι ο ιδρυτής της εταιρίας AgroΑναπτυξιακή, που διαθέτει 6 γραφεία στην Περιφέρεια Κρήτης και ενασχολείται με σφαιρικές υπηρεσίες προς τους αγρότες και παντός είδους Αναπτυξιακά Προγράμματα.

 

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Γεωπόνος στο Τμήμα Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας κατά AGRO 2.1 & 2.2.
 • Εκτιμητής στον ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων)
 • Επιθεωρητής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινωτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων)
 • Τομεάρχης Γεωπόνος Δακοκτoνίας (Νομαρχία Κρήτης, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης).
 • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Πιστοποιημένος αξιολογητής από τον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
 • Πιστοποιημένος Φορέας ενεργοποίησης ΟΣΔΕ- μεταβιβάσεις δικαιωμάτων- Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Πιστοποιημένος Φορέας Agent- Ηλεκτρονικής Υποβοήθησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Υπεύθυνος Γεωπόνος Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων
 • Πιστοποιημένος Γεωπόνος για Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων
 • Γεωπόνος εκτιμητής στο σχετικό μητρώο
 • Γεωργικός Σύμβουλος πιστοποιημένος από τον ΕΛΓΟ- Δήμητρα
 • Μητρώο εκπαιδευτών του έργου «ΗΣΙΟΔΟΣ»

Πλατής Μιχαήλ

Γεωπόνος - Μελετητής)

Σπυριάδης Θανάσης

Τρέχουσα ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θανάσης Σπυριάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Φορέων Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στο Τουριστικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ από το από το Bournemouth University, μεταπτυχιακού τίτλου στην Ακαδημαϊκή Πρακτική από το Manchester Metropolitan University και πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Έχει διδάξει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Έχει αποτελέσει ηγετικό στέλεχος ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των καταναλωτικών προϊόντων (Unilever), της διοργάνωσης διεθνών κλαδικών εκθέσεων (Messe Frankfurt), και των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. Creta Maris και Athens Hilton).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και στρατηγική διαχείριση
 • Μάρκετινγκ
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας οργανισμών
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη και υποβολή επιτυχών προτάσεων για χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
 • Τμήμα πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων (Unilever)
 • Διοργάνωση διεθνών κλαδικών εκθέσεων (Messe Frankfurt Greece)

Σπυριάδης Θανάσης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στρατάκης Μανόλης

Τρέχουσα ιδιότητα: Σύμβουλος Καινοτομίας και Προσωπικής Εξέλιξης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Μανόλης είναι Σύμβουλος Καινοτομίας και Προσωπικής Εξέλιξης. Έχει ένα ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο καθώς και πολυετή διδακτική εμπειρία. Έχει συντονίσει πλήθος καινοτόμων εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.  Είναι ιδρυτής της Innobatics η οποία προσπαθεί να γεφυρώσει τον κόσμο της Υψηλής Τεχνολογίας με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μελετώντας το πώς  η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανθρώπινη εξέλιξη.Του αρέσει η ζωγραφική, η μοντέρνα τέχνη, η μαγειρική, τα ταξίδια, το σκάκι, τα παζλ. Τον γοητεύει η αστρονομία, η ζωή, η εξέλιξη, η πρόοδος. Επίσης ο ανθρώπινος εγκέφαλος και οι δυνατότητες του, η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, καθώς και η πολυπλοκότητα και οι κανόνες του παιχνιδιού της ζωής.

 

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Καινοτόμες εφαρμογές,
 • wellness,
 • τουρισμός,
 • γαστρονομία,
 • μουσεία, τέχνη,
 • προσωπική ανάπτυξη,
 • κινητές εφαρμογές,
 • Ίντερνετ,
 • αναδυόμενες τεχνολογίες,
 • ψηφιακός μετασχηματισμός,
 • αναγεννητική γεωργία,

Στρατάκης Μανόλης

Σύμβουλος Καινοτομίας και Προσωπικής Εξέλιξης

Τζαγκαράκης Μιχάλης

Τρέχουσα ιδιότητα: Διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing Super Markets Χαλκιαδάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Είμαι ο Μιχάλης Τζαγκαράκης, διευθυντής marketing και επικοινωνίας των super markets Χαλκιαδάκης από τον Ιούλιο του 2015. Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με άριστη γνώση αγγλικών.

Από το 2006 ως το 2015 εργάστηκα ως οικονομικός αναλυτής στην Colgate Palmolive Hellas με έδρα την Αθήνα, ενώ από το 2015 ως σήμερα είμαι στη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας των super markets Χαλκιαδάκης.

Κατά την περίοδο αυτή, στόχος μου είναι η προώθηση της εμπορικής πολιτικής της Χαλκιαδάκης ΑΕ, ο σχεδιασμός της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας, η επικοινωνία με τους πελάτες αλλά και η εσωτερική επικοινωνία με τους εργαζομένους της εταιρείας μας. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή μου στον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, γιατί πλέον δεν αρκεί να είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά ο καλύτερος για τον κόσμο.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Marketing,
 • Επικοινωνία,
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
 • Finance,
 • Financial Analysis,
 • Budgeting

Τζαγκαράκης Μιχάλης

Διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing Super Markets Χαλκιαδάκης

Τρούλης Ιωάννης

Τρέχουσα ιδιότητα: Ιδρυτής και διευθύνων της TTMI Consulting Ltd

Σύντομο Βιογραφικό

Γιάννης Τρούλης, BCom, MBA, είναι ιδρυτής και διευθύνων της συμβουλευτικής εταιρείας  TTMI Consulting Ltd., εξειδικευμένης υποστήριξης και χρηματοδότησης έργων Μεταφοράς Τεχνολογίας, Υιοθέτησης Καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Διαθέτει 38ετή εμπειρία στην ίδρυση και διεύθυνση επιχειρήσεων (16 έτη διεθνούς εμπορίου στον Καναδά και 22 έτη συμβουλευτικής στην Ελλάδα).

Μετέχει στο ΔΣ του Καναδικού-Ελληνικού Επιμελητηρίου και στο Οικονομικό Επιμελητήριο και επί τριετία ήταν εκπρόσωπος επιχειρήσεων της Ελλάδας στο Business Chamber του Enterprise Policy Group, της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΈ.

Διδάσκει  Μεταφορά Τεχνολογίας στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Διοίκηση και χρηματοδότηση ΜμΕ
 • Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων – mentoring
 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Μεταφορά Τεχνολογίας
 • Υιοθέτηση Καινοτομίας
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Τρούλης Ιωάννης

Ιδρυτής και διευθύνων της TTMI Consulting Ltd

Χαραλαμπάκης Δημήτρης

Τρέχουσα ιδιότητα: PhD Candidate at University of the Aegean

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Χαραλαμπάκης είναι οικονομολόγος – διοικητικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και εξωτερικός συνεργάτης του εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει δεκαπενταετής εμπειρία ως στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Project Management συνθετών έργων πληροφορικής με έμφαση στην έρευνα, στην καινοτομία και στη διαχείριση της γνώσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Innovation and commercial projects for ICT

Χαραλαμπάκης Δημήτρης

PhD Candidate at University of the Aegean

Χαρέμης Αθανάσιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Research Consultant στην Squaredev

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Χαρέμης είναι Research Consultant στην εταιρία Squaredev BV. Έχει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΈ, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη και δικτύωση start-ups. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το ΚΕΠΕ, η INTERAMERICAN, η Attica Wealth Management, η Eurobank και ΟΛΠ. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών μελετών σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Access2Finance
 • Access2Market Strategy & Business Model Validation
 • Innovation Management & Technology Transfer
 • Sustainability & Resilience
 • Management and Operations Consultancy
 • Networking Strategy & Partnerships

Χαρέμης Αθανάσιος

Research Consultant στην Squaredev

Χατζηαθανασίου Αρτέμιος

Τρέχουσα ιδιότητα: Εμπειρογνώμονας βιο-οικονομίας και τοπικών παρεμβάσεων

Σύντομο Βιογραφικό

Έχει δραστηριοποιηθεί σε θέματα βιοενέργειας, τοπικής ανάπτυξης και καινοτομίας και έχει συμμετάσχει  σε τεχνικές επιτροπές,  ομάδες εργασίας,  θεματικές πρωτοβουλίες και συλλογικά όργανα τόσο σε εθνικό επίπεδο (ΚΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ, ΕΛΟΤ, ΦΔΕΠ Κερκίνης) όσο και σε ευρωπαϊκό  (ΕUREKA-Network, EIT-Raw materials, ΚΕΡΡΑ_RIS CZ, EIP-Agri). Εχει πραγματευθεί έργα εφαρμοσμένης έρευνας (ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας), παρακολούθησης ‘’τοπικών προγραμμάτων’’ (LEADER/approach)  και προώθησης προϊόντων βιοενέργειας και αγρο-διατροφής (EUREKA_Innowwide, DG-Agri AGRIΡ).  Εχει διατελέσει συντονιστής και συντάκτης υλικού καθοδήγησης επενδύσεων (στερεών βιοκαυσίμων), προωθητικών ενεργειών  αγοράς καθώς και κειμένων πολιτικής (διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, διαφύλαξης  αγρο-βιοποικιλότητας).

Eίναι απόφοιτος του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Msc στη διαχείριση ενεργειακών συστημάτων (Μετσόβειο, ΠΑΠΕΙ) και τελειόφοιτος Msc στο «Innovation Management & Entrepreneurship» (Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο). Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ψηφιακές πλατφόρμες όσον αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση των γεωργό-κτηνοτροφικών αποβλήτων (παραπροϊόντων & υπολειμμάτων) καθώς και την στάση των εμπλεκομένων μερών (societal aspects).

Εξειδίκευση / Εμπειρία

 • Χρήση χρηματοδοτικών μέσων καινοτομίας (MME) και αποτίμηση προτάσεων κρατικών ενισχύσεων
 • Stakeholders’ analysis, networking & engagement
 • Βιοενέργεια και αγρο-βιοποικιλότητα
 • Open innovation and product commercialization
 • Αντίληψη κοινοτικών θεμάτων και πολιτικής

Χατζηαθανασίου Αρτέμιος

Εμπειρογνώμονας βιο-οικονομίας και τοπικών παρεμβάσεων