Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Μ.Κ.Ε.)
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.17) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ), Έτος Ίδρυσης: 2006
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)