Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ANDROIDUS PROJECT ΤΑΝΚ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
Ανωγείων, ΑΝΩΓΕΙΑ, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ),
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διάφορες Υπηρεσίες