Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(11.07) Παραγωγή αναψυκτικών? παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Χανίων, ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2000
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Ενέργεια - Νερό