Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(70) Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων? δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης  
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Έτος Ίδρυσης: 2015
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διαφημίσεις, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες