Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Έτος Ίδρυσης: 2015
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διαφημίσεις, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Μ-70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4-Ζ-46.42 - Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων  
4-Μ-71.12 - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4-Μ-73.12 - Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
4-Μ-74.90 - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
4-Ν-82.30 - Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
4-Ο-85.59 - Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
4-Ο-85.60 - Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 70221505 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
46421100 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)
46421142 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
70220000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
70221000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
70221508 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
71121104 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
73121300 - ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
74901300 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
82301100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
82301101 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
82301102 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
85591905 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
85601002 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σκοπός Εταιρείας
Σκοποί της εταιρείας είναι οι: 1)Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 2)Υπηρεσίες συμβούλων για έλεγχο ποιότητας 3) Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβούλων 4)Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 5)Δραστηριότητες παροχής συμβούλων διαχείρισης 6)χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 7)Χονδρικό εμπόριο καπέλων γενικά 8)Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 9)Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 10)Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 11)Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 12)Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που δεν καταχωρούνται αλλού. 13)Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών που δεν καταχωρούνται αλλού. 14)Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 15) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 16) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 17) Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης που δεν καταχωρούνται αλλού.. 18) Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν καταχωρούνται αλλού. 19) Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 20) Υπηρεσίες εκπαίδευσης που δεν καταχωρούνται αλλού. 21) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 22) Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 23) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.