Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.19) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 03/05/2010
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή