Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(63.11) Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 2012
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι Δραστηριότητας
Πληροφορική