Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ Ι.Κ.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(82.99) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
Χερσονήσου, ΓΟΥΡΝΕΣ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2021
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γαλάζια Ανάπτυξη