Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(30.30) Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συναφών μηχανημάτων  
Διεύθυνση
Χανίων, ΣΟΥΔΑ, ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2020
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υλικά - Κατασκευές