Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(63.12) Δικτυακές πύλες   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2001
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι Δραστηριότητας
Πληροφορική, Διάφορες Υπηρεσίες