Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΝΑΤΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(47.11) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό   (Τομέας COVID: 1)
Διεύθυνση
Ρεθύμνης, ΡΕΘΥΜΝΟ, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2010
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής), Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)