Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΝΑΤΟΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(55.10) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
ΡΕΘΥΜΝΟ, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2010
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής), Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)