Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

KRIVEK ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.32) Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Χερσονήσου, ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1995
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)