Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ-ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΟΕ
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1986
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή