Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.)
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(50.10) Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1967
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Γαλάζια Ανάπτυξη, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Κλάδοι Δραστηριότητας
Θαλάσσιες Μεταφορές