Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Χ. - Ι. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.61) Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Έτος Ίδρυσης: 2010
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Επαγγελματικός Εξοπλισμός)