Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ACTION SYNERGY A.E
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1992
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι Δραστηριότητας
Πληροφορική
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Ι-58.29 - Έκδοση άλλου λογισμικού  
4-Κ-66.19 - Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
4-Μ-70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4-Μ-71.12 - Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
4-Ξ-84.13 - Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
4-Ο-85.59 - Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 58290000 - ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
58291000 - ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
58292000 - ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
58293000 - ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET
58294000 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
58295000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
66199100 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
70220000 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
71121103 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
84131800 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
85591000 - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.
Σκοπός Εταιρείας
ι)Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες, ιι)ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία,ιιι)ανάπτυξη και επεξεργασία βάσεων δεδομένων,v)ανάπτυξη συστημάτων μάθησης εξ' αποστάσεως (e-learning), vi)ανάπτυξη και παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, vii)ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και συστημάτων οργάνωσης διαδικασιών λειτουργίας επιχειρήσεων, viii)ανάπτυξη & διαχείριση Ευρωπαίκών προγραμμάτων, ix)ανάπτυξη Εκαπιδευτικών Προγραμμάτων και προγραμμα΄των δια βίου μάθησης, x)ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής προώθησης (marketing plans) και έρευνας αγοράς, xi)ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας για ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,xii)ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνομεσιτείας (e-broking), xiii) εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.