Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

IONOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(93.21) Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2019
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διάφορες Υπηρεσίες, Ιδιωτική Εκπαίδευση