Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(38.22) Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2007
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διάφορες Υπηρεσίες