Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

LOCO ENERGIA ALLEGRA DEMO CHRBIL
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(Γ) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ  
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2004
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Υλικά - Κατασκευές
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Μηχανήματα), Βιομηχανία (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό), Βιομηχανία (Ηλεκτρικές Συσκευές - Φωτιστικά)