Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
Δήμου Θερίσου Χανίων, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία,
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή