Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(86.90) Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2005
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Ιατρικές Υπηρεσίες