Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

CRETAN HERBALCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(20.53) Παραγωγή αιθέριων ελαίων   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Μινώα Πεδιάδος, ΚΑΣΤΕΛΛΙ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2006
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Χημικά - Αέρια - Χρώματα)