Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

Ε. ΑΣΤΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.12) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2006
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Κλάδοι Δραστηριότητας
Τεχνικές - Οικοδομικές, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις