Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(75.00) Κτηνιατρικές δραστηριότητες  
Διεύθυνση
Κισσάμου, Καστέλλι Κισσάμου, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση,
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία