Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΜΠΟΪΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
Χανίων, ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση,
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός