Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΠΑΙΓΝΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(15.20) Κατασκευή υποδημάτων   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση,
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός