Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

E.U.E.P ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(58.14) Έκδοση περιοδικών κάθε είδους   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2015
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Γνώση
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών), Βιομηχανία (Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Γραφικές Τέχνες)