Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

SyNoesis Therapeutics
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Έτος Ίδρυσης: 2019
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Διάφορες Υπηρεσίες, Ιατρικές Υπηρεσίες
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Μ-72.11 - Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία  
4-Μ-72.19 - Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 72111000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
72191600 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Market Keywords
Μικρο- και Νανοτεχνολογία σε σχέση με Βιολογικές επιστήμες, Δοκιμές in vitro, δοκιμές
Technology Keywords
Ιατρική, Υγεία του Ανθρώπου, Έρευνα Γονιδιώματος