Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

Φωτο-καταλυτικά Νάνο-υλικά ΙΚΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(72.1) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
Διεύθυνση
Χερσονήσου, Ανώπολη, ΒΙΟΠΑΝ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2019
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση