Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.
Νομός: Λασιθίου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(16.23) Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, Νομός Λασιθίου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 1987
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: ναι
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Ξύλο - Φελλός & Προϊόντα)