Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

SYCHEM ΑΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(28.29) Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.   (Τομέας COVID: 5)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, Ηρακλειο, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία