Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(21.20) Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων   (Τομέας COVID: 1)
Διεύθυνση
Ηράκλειο, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 22/05/2000
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή