Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ALTHEXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
Διεύθυνση
Χανίων, ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Υγεία - Ευεξία