Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(71.20) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις   (Τομέας COVID: 4)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2002
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εισαγωγές: όχι
Κάνει Εξαγωγές: όχι
Έχει τμήμα Ερεύνας: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγροδιατροφή, Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, Υγεία - Ευεξία, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Ενέργεια - Νερό, Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, Διάφορες Υπηρεσίες, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Σεμινάρια, Ποδόσφαιρο - Μπάσκετ