Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.Ε.
Νομός: Ρεθύμνου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(10.12) Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών   (Τομέας COVID: 2)
Διεύθυνση
Ρεθύμνης, ΡΕΘΥΜΝΟ, Νομός Ρεθύμνου
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2007
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)