Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ηρακλείου, Ηρακλειο, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 31/07/2006
Σύντομη Περιγραφή
Η βασική ιδέα της Aegean Solutions είναι η υιοθέτηση ενός Disruption Model, με σκοπό να βελτιστοποιούμε την εμπειρία στο χώρο του πολιτισμού και να διεισδύουμε σταδιακά σε νέους τομείς και βιομηχανίες.
Περιγραφή Καινοτομίας
Πρόκειται για μία ανερχόμενη εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, καθώς διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης, γνώσης και περιεχομένου, γεγονός το οποίο την καθιστά μοναδική στην ελληνική αγορά. Η καινοτομία και οι νέες ιδέες αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφία μας. Με σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό και με τα πιο σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, η εταιρεία αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή σε εφαρμογές πολιτιστικής προβολής και ανάπτυξης.
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Γνώση, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός - Πολιτισμός
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Μ-72.19 - Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική  
4-Ι-62.01 - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
4-Μ-70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4-Μ-73.20 - Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 72191200 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
62011101 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
62011107 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
70221000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
72192901 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA)
73201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τομείς προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών
Πληροφορική - Διαδίκτυο - Λογισμικό (ΤΠΕ), Πολυμέσα - Τέχνες - Διασκέδαση
Προϊόντα & Υπηρεσίες
ΚΡΗΡ10026738: Ψηφιακή Πλατφόρμα Χωροχρονικής Διαμεσικής Αφήγησης Ιστορικών και Πολιτιστικών Γεγονότων για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜμΕ ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΡΗΡ10026738 Το έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Δράση 1.b.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete».
ΚΡΗΡ30026737: Έξυπνος ξεναγός σε Μουσεία ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΡΗΡ30026737 Το έργο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Δράση 1.b.3 «Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ σε τομείς της RIS3Crete».
Σκοπός Εταιρείας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : 1)ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ,2)Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 3)Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ("projects") ΤΡΙΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 'Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΔΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ, 4)Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , 5)Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 6)Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,7)Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ, Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η/Υ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 'Η ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,8) ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΣΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,9)Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,10)ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ 11)Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ,12)Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ,ΕΜΠΟΡΙΑ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,13)Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΦΥΣΙΚΑ 'Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ,14)Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ,15)Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΣΚΟΠΌ,16)Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,17)ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΜΕ,18)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,19)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ,20)ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,21)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,22)ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.