Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νομός:
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(58.29) Έκδοση άλλου λογισμικού  
Διεύθυνση
Νομός
Νομική μορφή
Ατομική Επιχείρηση, Έτος Ίδρυσης: 2009
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός