Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

Γ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Νομός: Ηρακλείου
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(46.75) Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Ηρακλείου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Νομός Ηρακλείου
Νομική μορφή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία,
Εισάγωγες, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή