Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(85.20) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Χανίων, ΧΑΝΙΑ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ανώνυμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2002
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Τουρισμός - Πολιτισμός
Κλάδοι Δραστηριότητας
Ιδιωτική Εκπαίδευση