Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις ενταγμένες σε Αναπτυξιακό Νόμο

και Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά, Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Φαιστού, ΤΥΜΠΑΚΙ, Νομός Ηρακλείου
Διεύθυνση Ιστοσελίδας
Νομική μορφή
Συνεταιρισμός, Έτος Ίδρυσης: 1945
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή, Κυκλική Οικονομία
Κλάδοι Δραστηριότητας
Βιομηχανία (Αγροτικά Προϊόντα)
Δραστηριότητες NACE-2
(ΚΥΡΙΑ) 4-Ζ-46.31 - Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  
4-Γ-10.41 - Παραγωγή ελαίων και λιπών  
4-Γ-17.21 - Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι  
4-Ζ-46.11 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων  
4-Ζ-46.21 - Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών  
4-Ζ-46.22 - Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
4-Ζ-46.33 - Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών  
4-Ζ-46.49 - Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
4-Ζ-46.61 - Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
4-Ζ-46.69 - Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
4-Ζ-46.73 - Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
4-Ζ-46.74 - Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  
4-Ζ-46.75 - Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  
4-Ζ-46.76 - Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων  
4-Ζ-47.29 - Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα  
4-Ζ-47.76 - Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα  
4-Η-52.10 - Αποθήκευση  
4-Η-52.29 - Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4-Μ-70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4-Ν-82.11 - Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου  
Δραστηριότητες ΚΑΔ
(ΚΥΡΙΑ) 46311111 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
1611006 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ
1631017 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10412300 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ
10412302 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ
10414101 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
10419902 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
17210000 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
46111927 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
46211200 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ)
46211300 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ
46221000 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
46311107 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
46331303 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
46492300 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
46611118 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
46611204 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ Η ΨΕΚΑΣΜΟ ΥΓΡΩΝ Η ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
46691939 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
46731601 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
46741300 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
46751100 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
46761900 - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α.
47292201 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
47767805 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
47767807 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
47767808 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ
47767810 - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΙΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ
52101901 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
52292001 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70221212 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
70221502 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ)
70221506 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
82111000 - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Market Keywords
Τρόφιμα και Ποτά, Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, κτηνοτροφία και συναφή προϊόντα
Technology Keywords
Γεωργία, Διατροφή και Υγεία
Εισαγωγές, Εξαγωγές και Έρευνα
Κάνει Εξαγωγές: ναι
Έχει τμήμα Ερεύνας: όχι