Μητρώο Επιχειρήσεων

Εμφανίζονται: Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Καινοτόμες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που υλοποιούν ή έχουν υλοποιήσει Τομεακά ή Περιφερειακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Καινοτομίας

ΙΑΚ. ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.
Νομός: Χανίων
Κύρια Δραστηριότητα (NACE-2)
(01.13) Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων   (Τομέας COVID: 3)
Διεύθυνση
Κισσάμου, ΚΙΣΣΑΜΟΥ / ΧΑΝΙΩΝ, Νομός Χανίων
Νομική μορφή
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Έτος Ίδρυσης: 2004
Τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
Αγροδιατροφή
Κλάδοι Δραστηριότητας
Εμπόριο (Είδη Διατροφής)